نشانه های قدرت چین در پسا کرونا

فاش شدن این موضوع که پیش‌نویس گزارش اتحادیه اروپا درباره موضوع مدیریت کرونا و پنهان کاری چین ، لحن انتقادی و صریح‌تری داشته که « تحت فشار چین» تعدیل و ملایم‌تر شده است و به واسطه این فشارها بخش‌هایی از این گزارش حذف و بازنویسی شده است بیانگر قدرت و
نقش آفرینی چین در شرایط موجود جهان است . موضوعی که باردیگر به جایگاه این کشور در پسا کرونا اشاره می کند .
پیش ازاین میان غرب و چین اختلافات زیادی بود به ویژه ترامپ و حکومت چین بایکدیگر چالش های زیادی داشتند ، اختلافاتی که
بر سر تعرفه های گمرکی به وجود آمد و روی


خیلی از کالای چینی تعرفه های سنگین گذاشته شد به این تنش دامن زده بود ، تاپیش از
آن چیزی حدود 750 میلیارد دلار میزان
مبادلات تجاری میان چین و آمریکا بود که از این میزان 450 میلیارد دلار به نفع چینی ها تمام میشد، ترامپ با این سیاست که معتقد بود باید همه سرمایه ها به آمریکا برگردد به چین ضربه های زیادی وارد کرد افزایش این تعرفه هاباعث کاهش میزان کار دربخش کشاورزی و دامداری چین شد. بعدهم دیدیم که گوشی های چینی تحریم شد . همه این ها بسترهایی از اختلاف بین چین و غرب به وجود آورد و کرونا هم مزید برعلت شد. اما اکنون غرب دارد به این نتیجه می رسد که این یک اشتباه استراتژیک است که بیش ازاندازه خودش را با چین درگیر کند به ویژه در شرایط فعلی که غرب نباید این بازار را ازدست بدهد . اروپا ابتدا تلاش داشت تا باردیگر با گزارشی تنددرمورد کرونا خود را در مقابل چین قراردهد اما اینبار قدرت چین و اعمال فشارش براروپا چربید و این نشان میدهد یکی از عوارض حاصل از کرونا این است که نظم نوین دنیا به هم خورده و مراکز قدرت و ثروت تغییر پیدا کرده اند ، با توجه به آنکه مردم چین بر خلاف اروپا از دولت خود اطاعت پذیری بیشتری دارند این موضوع می تواند یکی از چالش های دیگر غرب در پسا کرونا باشد. از سویی هر چه فشار به چین بیشتر شود نزدیکی این کشور به روسیه نیز بیشتر خواهد شد حتی خیلی ها
می‌گویند ایجاد بحران نفتی روسیه دربرابر
آمریکا نیز برای آن بوده تا همه چیز به نفع چین دراین بازی تمام شود .