عوامل موثر بر جهش تولید

در هم تنیدگی موضوعات اجتماعی و اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در چگونگی، جهت دهی و سرعت بخشی جهش تولید دارد، مقوله جهش آن هم در بخش تولید ماهیتا یک مبحث اقتصادی محسوب می‌شود، ولی چون مسائل اقتصادی در مباحث اجتماعی به گونه ای
عجین شده است می‌توان آن‌ها را دو روی یک سکه تلقی نمود. بدون شک در تعیین اهداف جهش و مسیر حرکت آن و یا تندی و کندی حرکتش عناصر فراوان اجتماعی دخالت دارند که هر یک تاثیر بسزایی داشته
و ما نمی توانیم مسائل اقتصادی را بدون در نظر گرفتن
آن‌ها تجزیه و تحلیل کنیم؛ پس در اقتصاد هر کشوری که می‌تواند تحت تاثیر عوامل فراوانی باشد،


مباحث اجتماعی از یک سو و عناصر فرهنگی از سوی دیگر تاثیر بسزایی در چگونگی آن دارند. همانگونه که اقتصاد در مسائل فرهنگی و اجتماعی تاثیر دارد، مباحث اجتماعی و فرهنگی نیز در مسائل اقتصادی اثر گذار هستند. در میزان تاثیر پذیری هر یک از آن‌ها
برخی نخبه های فکری دچار افراط و تفریط شده اند
و به انحرافات جدی افتاده اند مثل مارکسیسم
که اقتصاد را زیر بنای همه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی می‌داند. تولید در علم اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و همه تلاش‌ها و کوشش های حوزه اقتصاد با چگونگی تولید سنجیده می‌شود بنابر این محصول نهایی که ارزش کار را تعیین می‌کند با کیفیت و میزان تولید مشخص می‌گردد. در اهمیت تولید همین بس که سال قبل را مقام معظم رهبری رونق تولید و امسال را جهش تولید نامیدند؛ پس تولید حائز اهمیت است که نام دو سال پیوسته را به خود اختصاص داده است. پیشرفت و ترقی با تولید قابل اندازه گیری است و توسعه با تولید معنا پیدا می‌کند، چرخه تولید در فعالیت های اقتصادی دارای فرآیندی است که لحظه به لحظه کنترل می‌شود و مهمترین بخش در هر بنگاه تولیدی کنترل کیفیت است؛ اما جهش به لحاظ علم لغت شناسی یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی دارد که از نظر لغوی عبارت است از پرش، جستن، جهیدن، جست و خیز کردن، ولی از نظر اصطلاحی در زبان فرانسه موتالسیون به تغییر ژنتیکی در علم زیست شناسی گفته می‌شود، اما جهش با اضافه تولید به شتابزندگی و تولید چند برابر و یا تولید با ظرفیت کاملش اتلاق می‌شود. رونق تولید توجه ویژه و اهمیت دادن به تولید است، جهش تولید رشد کمی و کیفی چند برابر در تولید می‌باشد. هر نهاد تولیدی با توجه به نیروی کار و موارد اولیه و ماشین آلات ظرفیت مشخصی در تولید خواهد داشت در جهش تولید با ارتقاء انگیزه کاری در نیروی انسانی شاغل و یا برنامه ریز چند نوبت در کار ،میزان معین کادر ابعاد کمی و کیفی چندین برابر افزوده می‌شود تا بتوان به وسیله آن بیشتر و بهتر از حد متعارف تولید کرد... و در نهایت بالاتر از حد انتظار تولید را ارتقاء بخشید برای دستیابی به چنین مرتبه از تولید باید مقدماتی را فراهم ساخت.برای تحقق هر امری باید مقدماتی فراهم شود و هر کاری پیش نیازهایی دارد؛ برای جهش تولید نیز پیش نیازهایی لازم است که عبارتند از 1- نیروی انسانی
2- ماشین آلات و تجهیزات 3- مواد اولیه. مهمترین رکن فرایند تولید
نیروی انسانی آن است. اصلاً نمی‌توانیم با مدیران ضعیف و ناتوان به تولید قابل‌قبولی رسید چه رسد به جهش. در تولید موتور محرک، مغز متفکر ، هسته اصلی و اساس و بنیان تولید را نیروی انسانی رقم می‌زند. توانمندی ،تبحر و تخصص، علم و دانش، قدرت و توانایی، عزم و پشتکار، ایمان و اعتقاد، سلامت روحی و روانی، نجابت و پاکدستی و انگیزه از اهم ویژگی های نیروی کار در یک نهاد تولیدی است که می‌توان به واسطه آن به جهش تولیدی دست یافت. برای حصول جهش تولید در هر بنگاه اقتصادی ابتدا باید با پالایش نیروی انسانی، کادر مجرب و شایسته که از توانایی های لازم برای تحقیق جهش در تولید را داشته باشد به کار گرفت؛ چه بسا یک نیروی کار ناکارآمد منجر به بروز مشکل در مجموعه شاغلین در آن محل شود. برای انجام مناسب و مطلوب این کار مفید ابتدا باید معیارها و ملاک های دقیق، درستی و واقعی را برای جذب تعیین نمود و برای انتصاب نیز شایستگی و خلاقیت های افراد را به دقت لحاظ نمود. باید ویژگی‌ها و شرایط مناسب و مطلوب را معین کرد و با پایبندی کامل به آنها مدیران را در همه سطوح و سایر عوامل کار را منتسب با آنها در جای خودشان سازماندهی کرد. همه افت و خیز ها در واحدهای تولیدی مرهون تلاش و تنبلی نیروی کار است. هر قدر رضایت شغلی عوامل تولید از فعالیت در کارگاه ها بیشتر باشد به همان نسبت امید به تحقق جهش تولید بالاتر خواهد بود.