کلام رهبر انقلاب فصل الخطاب بود


رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: روندی که مردم در رعایت اصول بهداشتی سپری میکنند اگر به همین شکل ادامه یابد حتما در هفتههای آینده خبرهای خوشی را شاهد خواهیم بود. البته عده کمی هم رعایت نمیکنند و حتما نیازمند آن هستیم با کسی که تخلف میکند برخورد کنیم. به گزارش ایسنا، حسن روحانی ادامه داد: برای ماه محرم و عزاداریها در این ماه نیز مقرراتی وضع شده که تا هفته آینده قطعی، تصویب و ابلاغ خواهد شد. مسوولین هیاتها و تکایا باید در این زمینه مسوولیت بپذیرند و اگر کسی در هیاتهای عزاداری اصول بهداشتی را رعایت نکرد مسوولین هیاتها باید با او برخورد کنند.

وی با تاکید بر اینکه راهبرد ما در مورد این ویروس تغییر نکرده و همان راهبرد قبلی است، گفت: آموزش و توضیح دادن به مردم در مورد این ویروس همچنان به عنوان یک اصل باید در دستور کار ما باشد و مردم نیز باید رعایت اصول بهداشتی را بر همه چیز مقدم بدانند و الزام در استفاده از ماسک و پرهیز از تجمعات و رعایت فاصلهگذاری همچنان ضروری و لازم است. اجتماعات تحت هر عنوان همچنان ممنوع است تا شرایط بهبود یابد.روحانی با تاکید بر اینکه با فرد متخلف از رعایت اصول بهداشتی حتما باید برخورد شود، گفت: اگر فردی پروتکلها و اصول بهداشتی را رعایت نکرد باید تنبیه شود تمام افراد متخلف باید شناسایی و با آنها برخورد صورت گیرد و این برخوردها حتما باید اعلام شود تا مردم در جریان قرار گیرند.رئیس جمهور افزود: ادامه انجام تست و شناسایی افراد مبتلا راه مقابله با این بیماری است و باید بدانیم چه کسی حامل و ناقل ویروس است تا بعد از شناسایی افراد آلوده، او را از جامعه جدا کنیم و به عنوان وظیفه دوم همه افرادی که در تماس با فرد مبتلا بودند را شناسایی و از جامعه جدا کنیم.روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سرعت انتشار ویروس در برخی از استانها بالا بوده است، گفت: به استانها اختیارات لازم داده شده که در ستادهای استانی برای کنترل و مهار ویروس تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

رئیس جمهور با قدردانی از سخنان حکیمانه و مجتهدانه رهبر معظم انقلاب گفت: نکته بسیار مهم سخنان ایشان این بود که مرجع و مرجعیت نهایی که متولی امر سلامت جامعه در شرایط فعلی است، منحصرا ستاد ملی کروناست.وی به ضرورت برگزاری عزاداری سیدالشهداء در ایام محرم با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی گفت: مگر میشود کسی مسلمان باشد و محرم برایش مهم نباشد؟ و شیعه باشد و محرم برایش مهم نباشد ملتی که با روحیه قوی در مقابل انواع فشارهای دشمنان ایستاده و مقاومت کرده است محرم را فراموش نخواهد کرد و حتما محرم ما امسال هم به گونهای خواهد بود که بوی عزاداری امام حسین(ع) به مشام همه خواهد رسید.روحانی با بیان اینکه با فرا رسیدن محرم، فضا باید در کشور در همه کوچهها و خیابانها حسینی و کاملا سوگوارانه شود، گفت: امسال ممکن است به خاطر رعایت پروتکلهای بهداشتی نحوه عزاداری ما متفاوت باشد، دستورالعملهای لازم در مورد نحوه عزاداریها تا پایان هفته مشخص و هفته آینده تصویب و ابلاغ میشود که باید مراعات و به طور کامل اجرا شود.روحانی افزود: همه جوامع مدنی و دینی این مسوولیت را بر دوش دارند و همه باید همکاری کنند تا سلامت عزاداران تضمین شود. دشمنان ما منتظر هستند که بهانهای پیدا کنند ما نباید به دست دشمنان بهانه بدهیم.رئیس جمهور تاکید کرد: همانطور که باید عاشورا را زنده نگهداریم اهداف و آرمان عاشورا را هم باید زنده نگه داریم حیات و طراوت جامعه از اهداف عاشوراست.روحانی افزود: ان شاءالله محرم امسال عزاداری شکوهمند با رعایت همه جوانب امر و پروتکلها را داشته باشیم و نکته مهم اشاره شده از سوی مقام رهبری در این رابطه فصلالخطاب بود.