بهتر است آمریکایی‌ها به خلیج فارس بیایند تا در دسترس ما باشند

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد که تلاش آمریکایی‌ها برای ایجاد ائتلاف‌های ضدایرانی قدیمی است. به گزارش ایسنا، سردار علی فدوی،جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با شبکه المیادین گفت که تلاش‌های آمریکا برای ایجاد ائتلاف‌ها علیه انقلاب اسلامی قدیمی است. وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها در تشکیل هیچ‌گونه ائتلاف جدید علیه انقلاب اسلامی موفق نشده و نخواهند شد. بهتر است که آن‌ها به خلیج فارس بیایند زیرا در آن صورت در دسترس ما خواهند بود.
سردار فدوی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها اگر هرگونه حماقت جدیدی مرتکب شوند با قدرتی مواجه خواهند شد که هیچگاه تصور آن را نمی‌کردند. وی همچنین تاکید کرد که آمریکا با تحمیل تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران به اهداف خود نخواهد رسید.
سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در گفتگو با شبکه المسیره تاکید کرد: آمریکا و تمام مستکبران جهان به خاطر شکست شش ساله خود در یمن باید سرهایشان را در گل فرو کنند. وی گفت: آمریکا اگر هرگونه حماقتی بکند با قدرتی مواجه خواهد شد که هیچ گاه حتی تصور آن را هم نمی‌کرد و دشمن با آتش فراوان ما
رو به رو خواهد شد.
سردار فدوی خاطرنشان کرد: ایران در برابر تلاش آمریکا برای بازرسی کشتی‌های ما در آب‌های بین‌المللی تنها اقدام متقابل انجام نخواهد داد،بلکه ما در مناطق حساس نیز پاسخ قاطعی به آن‌ها خواهیم داد. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در گفتگو با شبکه لبنانی المیادین نیز تاکید کرد که تلاش‌های آمریکا برای ایجاد ائتلاف‌ها علیه انقلاب اسلامی قدیمی است. وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها در تشکیل هیچ‌گونه ائتلاف جدید علیه انقلاب اسلامی موفق نشده و نخواهند شد. بهتر است که آن‌ها به خلیج فارس بیایند زیرا در آن صورت در دسترس ما خواهند بود. وی همچنین تاکید کرد که آمریکا با تحمیل تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران به اهداف خود نخواهد رسید.