قاصدک 24
بلیط هواپیما سفرمارکت

فراغتی و کتابی و گوشه چمنی در روزگار قرنطینه

ضمیمه ویژه کتابگردی

همراه با گفت و گوهایی با
محمدعلی نجفی

 ابوالحسن داوودی
ستاره اسکندری

و یادداشت‌هایی از
 فریدون صدیقی
 لیلی گلستان
 کامبیز درمبخش
 فرخنده آقایی
 حسن نمکدوست
میلاد کیایی
بیژن بیژنی
 پری ملکی
 حمید شناس
عادل بزدوده
سیامک احصایی
محمدعلی جعفریه
رضا فیاضی

 و گزارش‌هایی درباره
 کتابگردی از منظر ناشران
و کتابفروش‌ها و خاطره بازی با نام‌ آشناهای نشر
 و گاهشمار نشر ایران


7 تا 14