قاصدک 24
بلیط هواپیما سفرمارکت

ایران‌جمعه و پرسه ضمایم امروز <ایران>


هرمز علیپور در جمع‌خوانی
کتاب «ایران جمعه»  از مهجوری  کتاب‌های شعر می‌گوید


فقدان مخاطب فرهیخته

به همراه یادداشت‌هایی از
سجاد گودرزی،ابراهیم افشار
ضحی کاظمی، مژده لواسانی
و ...