«نامه محسن» از جنس نامه‌های پدر

«هاشمي‌ها» اصولا متفاوت بزرگ شده‌اند. براي همين هم متفاوت فکر مي‌کنند. «خانه آيت‌ا...» از ديرباز هميشه محل تضارب آرا بوده. از ياسر تا محسن، همه حق داشتند نظرشان را بگويند. حتي پدرشان را هم نقد کنند! «بچه‌هاي حرف‌گوش‌نکن» براي آيت‌ا... هاشمي، مصيبت نبودند. نعمتي بودند براي آزمون «آزادانديشي» در «خانه‌ هاشمي». «نامه محسن» به فائزه، تکرار همان فضاي آزادانديشانه «خانه هاشمي» مقابل مردم و افکار عمومي بود. آيت‌اللهي که خودش را در خاطراتش تا جزئي‌ترين اتفاقات زندگي مقابل خلق خدا، عيان مي‌کند، چرا بچه‌هايش جرات نداشته باشند، اختلاف‌نظر خود را علني بيان کنند؟ «فائزه» زمان پدر هم به‌خاطر برخي سخنانش تذکر علني و غيرعلني مي‌گرفت، اين‌بار «وصي پدر» به او تذکر داد. اين نه ضعف فائزه است، نه «قدرت» محسن! اين فرياد مجدد آزادانديشي به سبک «هاشمي‌هاست» تا بگويند «تفاوت نظر» جرم نيست. «فائزه هاشمي» سخني را – درست يا غلط - مطرح کرده که از نگاه برادرش خلاف مصلحت کشور و مشي «پدر» بوده. «محسن هاشمي» هم تشخيص داد بايد سرگشاده پاسخ او را بدهد. اين‌جا مهم داوري «افکار عمومي» است. اين همان چيزي است که هميشه آيت‌ا... هاشمي بر آن تاکيد داشت که اگر راه حرف زدن را ببنديم در نهايت «فکرها» مسدود مي‌شود و جامعه «بي‌تفکر» هرگز جامعه اسلامي نمي‌شود. آيت‌ا... هاشمي مي‌گفت اگر راه رسانه‌ها و حرف زدن متفکران را ببنديم، راه رياکاري و خرافات باز مي‌شود. نگارنده قطعا با بخش عمده‌اي از حرف‌هاي اخير فائزه هاشمي از لحاظ محتوا و حتي زمان گفتن آن، مخالف است، ولي واقعا خطر حرف‌هاي «فائزه هاشمي» در يک رسانه مجازي بيشتر است يا تعريف چشم باز کردن عالم ازدنيارفته‌اي زير دست غسال آن ‌هم در رسانه ملي؟ البته نامه سرگشاده محسن هاشمي به خواهرش «فائزه»، نامه تلخي بود؛ آن هم درست در سالگرد ارتحال جانکاه پدر. اما همين تلخي ظاهري نشان داد که نامه «محسن» از جنس نامه‌هاي «پدر» است. در «مکتب هاشمي» پاي اصل انقلاب و نظام که برسد تعارفي وجود ندارد. آيت‌ا... هاشمي در طول حياتش بارها ثابت کرد که عزيزترين فرزندش، اصل انقلاب و نظام است. بارها هم به‌صراحت گفت بر سر «انقلاب و مردم و رهبري» با کسي معامله نمي‌کند. براي همين هم در نهايت بعد از قريب يک دهه مبارزه بي‌امان با انحراف احمدي‌نژاد، اعلام کرد حالا مي‌توانم آرام بميرم. نامه «محسن» به فائزه از همين منظر، يک اعلام حضور جدي بود از فرزند ارشد آيت‌ا.... که پاي حفظ «ميراث پدر» در قبال «انقلاب و مردم و رهبري» تمام‌قد ايستاده است. تلخي‌هاي امروز نامه «محسن» به فائزه، يقينا آثار و برکات زيادي خواهد داشت و همچون نامه‌هاي پدر راه خناسان و «بدخواهان» را در آينده نه چندان دور خواهد بست.