سود نجومی چینی ها با برق ارزان ایرانی


کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

هنگامی که دلایل شکست یک ملت و بحران اقتصادی یک کشور را بررسی می کنیم، سومدیریت و عملکرد ضعیف تصمیمگیران در صدر دلایل آن قرار دارد. یکی از این مصداق ها وضعیت استخراج رمز ارزها در کشور است. کافیست نگاهی به وضعیت استخراج رمزارز در کشورمان بیندازیم تا ببینیم در حالیکه مدت هاست  تمامی جهان تمرکز خود را بر روی رمزارزها گذاشته و انواع آن مشاهده می شود، در کشور ما مسئولان توجهی به این ظرفیت ندارند. این در حالی است که بزرگترین چالش کشور ما در شرایط کنونی، تحریم است و برای آن که این تحریم ها را دور بزنیم، ناچار هستیم کارمزدهای نجومی را به صرافان و دلالان بدهیم. در صورتی که با سرمایه گذاری بر رمزارز، می توانیم به سادگی انتقال ارز به داخل یا خارج از کشور را انجام بدهیم. اما نه تنها به این ظرفیت توجه نکرده ایم، بلکه آن را دو دستی در خدمت فرصتطلبان کشورهای دیگر قرار داده ایم. اخبار استخراج رمزارز در کشورمان حکایت از آن دارد که به صورت غیرقانونی در بیابانها، سولههای متروکه، مرغداری ها و کارخانجات انجام می شود. افزون بر آن عدهای نیز به صورت محدود در خانه ها اقدام به استخراج رمز ارز میکنند که ماینرهای آنها توقیف و جریمه می شوند. جالب اینکه اگر روی رمزارز برنامهریزی کنیم، از یک سو درآمد بسیار قابل توجهی نصیب اقتصاد کشور میشود و از سوی دیگر چرخه اقتصادی را که به دلیل ناتوانی در انتقال ارز به مشکل خورده، تکمیل میکنیم. امروزه شاهد تولید برق در کشور و رسیدن به خودکفایی هستیم و کار بدانجا رسیده که بخش قابل توجهی از برق تولیدی را به دیگر کشورها از جمله عراق صادر می کنیم که متاسفانه برای دریافت ارز آن با مشکل روبرو هستیم. این در حالی است که اگر برقی که به عراق صادر میکنیم، در اختیار تولیدکنندگان قانونی رمز ارز در داخل کشور قرار بدهیم، نه تنها ارزش افزوده قابل توجهی به دست می آوریم، بلکه برای گرفتن ارز ناشی از آن نیز ناچار نیستیم به ابزارهای غیر مستقیم بین المللی متوسل شویم. تاسف آورتر اینکه بزرگترین مرکز رمز ارز را چینی ها درکشورمان احداث میکنند و با برق ارزان ایران، پول های کلانی به دست می آورند اما هنوز هیچ یک از مسئولان کشورمان پاسخ این سوال مردم را نمی دهند که چرا برای صدور مجوز مزرعه رمز ارز به متقاضیان ایرانی باید بیش از دو سال منتظر بمانند. جالب اینکه این مزرعه چینی به اندازهای بزرگ است که برخی معتقدند قدرت برق کشور را به چالش میکشد و بنا به اخبار غیررسمی باعث خاموشی های گسترده در نقاط مختلف کشور می شود. بدتر اینکه در فصل زمستان برای تامین برق این مزرعه ها به خاطر کمبود گاز ناچاریم به جای گاز در نیروگاه ها مازوت بسوزانیم و به آلودگی هوا آنچنان دامن می زنیم که برای تنفس هم به مشکل می خوریم. تاسف آورتر این که مسئولان برای توجیه ناکارآمدی خود ناچار به طرح ادعاهای واهی و فرافکنی می شوند که آن نیز جای تعجب دارد.