سیلی ای که بر قامت قانون نواخته شد

زماني مجلس در راس امور بود و نمايندگان آن عصاره ملت. کم‌کم شيوه زندگي نمايندگان به گونه‌اي متفاوت از مردم عادي شد تا جايي که در سال‌هاي گذشته نشريه گل‌آقا در تصويري بس زيبا در آغاز افتتاح يکي از مجالس دو خط سير به طرف مجلس را ترسيم کرد. يکي نمايندگاني که با موتور گازي و دوچرخه به طرف مجلس مي‌رفتند و خط دوم، پايان دوره نمايندگي که نمايندگان سوار بر بنز به‌سرعت ويراژ مي‌دادند. ياد گل‌آقا با آن نگاه عميق و حساسش به‌خير. زماني مجلس جاي بزرگاني مثل مقام معظم رهبري، آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني، موسوي‌خوئيني‌ها و ده‌ها اسم ديگر که سرمايه‌هاي انقلابند، بود. نوع نگاه و گزينش کم‌کم از مجلس سوم به سويي رفت که خروجي آن نمايندگاني شدند که در نهايت همين نهاد از پرونده‌هاي فساد مالي آنان ياد کرد و تعداد زيادي از نمايندگان مستقر به اتهاماتي که عمدتا ناشي از فساد بود، از ورود دوباره به مجلس بازايستادند. اقدامي که نماينده سبزوار در روزهاي گذشته انجام داد، قابل مقايسه با فساد مالي نمايندگاني که ردصلاحيت شدند، نيست. قرار بود مردم ولي‌نعمت مسئولان باشند و قرار بود يک موي کوخ‌نشينان با همه کاخ‌نشينان عوض نشود. پرسش اين است: آيا خطوط ويژه‌اي که براي امدادرساني و حرکت وسايل نقليه عمومي که همان پابرهنگان و کوخ‌نشينان را در اتوبوس‌هايي که جمعيت مسافر آن فشرده است، بايد در اختيار نمايندگاني قرار گيرد
ادامه صفحه 6