خسارت 30 هزار میلیاردی تاخیر در راه اندازی سامانه مودیان

گزارش ارزیابی پیشرفت سامانه مودیان که دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس  ارائه کرده، حاکی از این است که اجرای مالیات الکترونیک تنها 28 درصد پیشرفت داشته است. این در حالی است که قرار بوده این طرح تا پایان برنامه ششم توسعه به بهره برداری برسد. طبق این گزارش، از هفت خدمت ابلاغی رئیس محترم جمهور در تاریخ 27 اردیبهشت امسال، تاکنون تنها دو خدمت اجرایی شده و تاخیر در راه اندازی سامانه مودیان که تاکنون عملیاتی نشده، 30 هزار میلیارد تومان هزینه در برداشته است. به گزارش فارس، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات (زیرمجموعه وزارت ارتباطات)، گزارش ارزیابی پیشرفت مالیات الکترونیکی را به اکبری تالارپشتی ،رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کرده که در آن نکات قابل تاملی در خصوص عقب ماندگی و هزینه تاخیر این طرح وجود دارد.در این نامه با اشاره به این که دولت مطابق قانون برنامه ششم توسعه مکلف شده است تا پایان اجرای این قانون، مالیات الکترونیکی را اجرایی کند، آمده است: به رغم اتمام زمان های تعیین شده در قوانین و مقررات برای اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. نامه مذکور با اشاره به فرصت کم باقی مانده برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، به صراحت بیان کرده که روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود. تأکید سازمان امور مالیاتی بر استفاده از صندوق فروشگاهی و حافظه مالیاتی و برقرار نشدن  جریان داده های تراکنش های خرید و فروش در کسب و کارهای خرد به بهانه فقدان ریز اقلام و لزوم حضور در لبه معامله (با وجود ایده‌آل بودن) مانعی بزرگ در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است و هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.در این گزارش همچنین پیشرفت مالیات الکترونیکی ۲۸ درصد ارزیابی شده است.