واکسیناسیون در کشور تاکنون به یک درصد هم نرسیده!رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه فرآیند واکسیناسیون در کشور تاکنون
به یک درصد هم نرسیده است، گفت: تاخیر
و عقب ماندن فرآیند واکسیناسیون در کشور برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست.

محسن هاشمی در اولین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۴۰۰ ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و آغاز بهار طبیعت به شهروندان تهرانی، گفت: متاسفانه امسال نیز نوروز تحت تاثیر پاندمی کرونا قرار داشت و با کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تاخیر مسئولان در فرآیند واکسیناسیون، شاهد افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان هستیم به نحوی که عدد مبتلایان روزانه ۵ رقمی و تعداد قربانیان نیز به سه رقم رسیده است.وی افزود: تاخیر و عقب ماندن فرآیند واکسیناسیون در کشور که تاکنون به یک درصد هم نرسیده است نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی درحال توسعه برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست و این تاخیر، خسارات بسیار بیشتری از هزینه واکسیناسیون به نظام سلامت، اقتصاد، آموزش و فضای عمومی جامعه وارد می‌کند.