اصناف همچنان در فاز تعطیلی


رئیس اتاق اصناف تهران گفت: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا محدودیت های ضد کرونایی به مدت یک هفته دیگر تمدید شد و براین اساس مشاغل گروه های شغلی دو، سه و چهار در هفته آینده مجاز به فعالیت نیستند.قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با فارس گفت با اشاره به تمدید دوباره محدودیت های ضد کرونایی، گفت: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا و ابلاغ استاندار تهران محدودیت های ضد کرونایی به مدت یک هفته دیگر در شهرهای قرمز و نارنجی تمدید شد.رئیس اتاق اصناف تهران، افزود: براین اساس در شهر تهران گروه های شغلی یک می توانند هفته آینده با رعایت دستورالعمل های بهداشتی فعالیت کنند و گروه های شغلی دو، سه و چهار همچنان تعطیل هستند و مجاز به فعالیت نخواهند بود.وی بیان داشت: بازار بزرگ تهران نیز تعطیل است و فقط گروه شغلی یک در محدوده بازار بزرگ تهران مجاز به فعالیت خواهد بود.نوده فراهانی بیان داشت: تمدید محدودیت های ضد کرونایی از شنبه ۱۱ اردیبهشت آغاز و تا جمعه ۱۷ اردیبهشت نیز ادامه خواهد داشت.

در این رابطه رییس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان گفت: اصناف قصد لجبازی ندارند، اما مشکلات اقتصادی اجازه تکمین نمی دهد، امروز اصناف اصفهان یا ورشکسته علنی شده اند یا در صف ورشکستگی قرار دارند، درحالیکه دولت باید در این شرایط بسته هایی برای حمایت از صنوف تعریف کند.روح الله چلونگر با انتقاد بر اینکه متاسفانه به تصمیمات لحظه ای برای مهار این بیماری از سوی مدیران عادت کرده ایم، گفت: باید دید آیا زیرساخت اجرای این تصمیمات در کشور مهیاست.رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه متاسفانه اصناف از رفتارهای مردم در دوران کرونا گلایه مند هستند، تاکید کرد: اگر مردم پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت را به طور دقیق رعایت میکردند، امروز اوضاع کشور به لحاظ شیوع کرونا چنین بحرانی نمی شد که دائم تعطیلی اصناف مختلف تمدید شود، متاسفانه امروز برای بسیاری افراد زدن ماسک، رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی هنوز تعریف نشده است، البته برخی اصناف نیز نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی کوتاهی کرده اند.