احتمال جهش ویروس کرونای ایرانی وجود دارد

علی کرمی گفت: در ایران باتوجه به پیک چهارم کرونا و سوء مدیریت برخی مدیران کشور، این احتمال وجود دارد که جهشی رخ دهد و بر بیماری زایی و شدت آن تاثیر بگذارد.علی کرمی بنیان‌گذار بیوتکنولوژی پزشکی و مهندسی ژنتیک ایران در گفتگو با برنا با اشاره به احتمال جهش ویروس کرونا در ایران گفت: ویروس کرونا یک ویروس بسیار عجیب و غریبی‌ست که تاکنون بیش از هزاران بار جهش پیدا کرده است درواقع در شمارشی که ما انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم این ویروس هزاران بار بلکه بیشتر جهش پیدا کرده اما همه جهش‌های آن مهم نبوده و تاثیری بر بیماری زایی آن نداشته است بنابراین مردم مطلع نشدند.او افزود: بنده یک جهشی از این ویروس پیدا کردم که فقط مختص ایران بود اما خدا را شکر جهشی نبود که بر قدرت بیماری زایی و سرایت آن اثر کند.در حال حاضر 7 الی 8 نوع جهش این ویروس بسیار معروف شده و قدرت سرایت و بیماری زایی آن بیشتر است مانند ویروس انگلیسی، هندی، استرالیایی، فرانسوی، آمریکایی، آفریقای جنوبی، برزیلی و... پس دور از انتظار نیست که شاهد جهش کرونای ایرانی نیز باشیم.ویروس هندی با جهش‌های دیگر متفاوت است چرا که در این کشور دو جهش مهم رخ داد یعنی زمانی که در همه کشورها یک جهش اتفاق رخ می‌داد در هندوستان دوجهش همزمان
با هم رخ داد.