طالبان پشت مرز ايران

سخنگوی وزارت خارجه:  مرزهاي کشورمان  به همت مرزبانان غیور در آرامش و امنیت است   و ناامنی در مرز با افغانستان وجود ندارد