قاصدک 24

اسناد منتشرنشده از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ و پايان جنگ

آرشيو ملي ايران (سازمان اسناد و كتابخانه ملي) ۳۳سال پس از پذيرش قطعنامه ۵۹۸، اسناد منتشرنشده‌اي از مكاتبات مسوولان وقت و دفاتر نمايندگي‌هاي ايران در سازمان ملل در نيويورك و ژنو، گزارش‌هايي درباره نقض آتش‌بس از سوي عراق در ماه‌هاي پس از پايان جنگ و گزارش دبيركل سازمان ملل درباره گروه نظامي ناظر بر آتش‌بس ايران و عراق و اجراي قطعنامه ۵۹۸ منتشر مي‌كند. در همين راستا كامل‌ترين گزارش عمليات‌هاي نظامي ايران عليه دشمن بعثي از آغاز تا پايان جنگ نيز منتشر شده است.