لفاظی جدید رابرت مالی علیه ایران

نماینده آمریکا در امور ایران در لفاظی جدید خود بدون اشاره به نقض برجام از سوی کشورش، ایران را به اعمال فشار بیشتر تهدید کرد. به گزارش ایسنا، درحالی که دولت بایدن مدعی اتخاذ رویکرد دیپلماسی درقبال ایران بوده و بسیاری از مقامات آمریکا و سایر کشورهای دنیا به شکست فشار حداکثری علیه ایران اذعان دارند، رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران تهدید کرد که علیه ایران اعمال فشار
خواهند کرد. مالی در گفتگو با شبکه بی. بی. سی
مدعی شد که اگر تهران بخواهد از فرصت
مذاکرات به عنوان بهانه‌ای برای تسریع برنامه هسته‌ای‌اش استفاده کند، آمریکا و متحدانش علیه ایران فشار خواهند آورد. وی بدون اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام و نقض توافق از سوی کشورش گفت: اگر ایران فکر می‌کند که این بار می‌تواند فشار بیشتری بیاورد و سپس بازگردد و بگوید که آن‌ها امتیازات

بهتری می‌خواهند، این دیگر کارساز نخواهد بود.
ما و شرکایمان این کار را انجام نخواهیم داد. این مقام آمریکایی در ادامه لفاظی‌های خود افزود: اگر این رویکرد ایران است که سعی کند از مذاکرات به عنوان پوششی برای تسریع برنامه هسته‌ای خود استفاده کند و همان طور که گفتم، اگر در مذاکرات تعلل کند، ما مجبور خواهیم شد به گونه‌ای پاسخ دهیم که ترجیح ما نیست. هیچکس نباید از این موضوع تعجب کند که در آن شرایط فشار بر ایران افزایش یابد. وی در عین حال مدعی شد: امیدواریم که به آنجا نرسیم اما اگر به آن نقطه رسیدیم، فشار باید افزایش یابد تا به ایران این پیام منتقل شود که گزینه‌ای که انتخاب می‌کند، اشتباه است.