۳ نیاز اساسی معلولان و جانبازان در سطح شهر تهران

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نسبت به توجه بیشتر شهرداری به مناسب سازی شهری برای استفاده معلولان و جانبازان تاکید کرد.به گزارش فارس، جعفر شربیانی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در تذکر خود در صحن علنی شورای شهرگفت :
یکی از نیازهای معلولان که بارها به آن تاکید کرده اند، ایجاد آسانسور در ایستگاه های
مترو است.این در حالی است که تعدادی از ایستگاه های مترو در شهر تهران فاقد آسانسور بوده و همین مساله معلولان را در استفاده از شبکه مترو دچار مشکل کرده است.عضو شورای شهر استفاده از علایم صوتی در معابر شهری را دومین نیاز معلولان در تهران دانست و بیان کرد: استفاده از چراغ راهنمایی گویا تجربه موفقی است که در دنیا انجام شده و حتی به صورت آزمایشی در برخی از تقاطع های شهر تهران نیز مورد استفاده قرار گرفته و نیاز است تا در تمامی تقاطع ها مورد استفاده قرار گیرد.شربیانی با اشاره به سومین نیاز معلولان در شهر تهران یادآور شد: به رغم اینکه برنامه مناسب سازی شهری از سوی وزارت کشور ابلاغ شده و شهرداری تهران در این زمینه وظایفی را برعهده دارد و سرپیچی از آن جرم محسوب می شود، باید این قانون بیشتر مورد توجه شهرداری قرار گیرد.