بلیط هواپیما

دولت فاز حمایت از بازار سرمايه گرفت

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری،در نامه دكتر محمد مخبر كه خطاب به وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، نفت، رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس كل بانك مركزي ارسال شده،  تصميماتي در خصوص نرخ  گاز خوراك پتروشيمي ها، فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتي معادن، زمان بندي عرضه اوراق دولتي، نرخ تسعير دارايي هاي ارزي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي ابلاغ شده است.

متن كامل نامه معاون اول رئيس جمهوری به شرح زير است:

با سلام


تصميمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ در خصوص حمايت از بازار سرمايه به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

1- از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراك پتروشيمي ها بر اساس فرمول ابلاغيه وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتي (حداكثر پنجاه هزار ريال ) تعيين مي گردد. نرخ گاز سوخت پتروشيمي ها، پالايشگاه ها و صنايع پايين دستي، مجتمع هاي احياي فولاد و مصارف مربوط به تاسيسات عمومي پتروشيمي ها و پالايشگاه ها شامل برق، آب، اكسيژن و غيره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراك گاز پتروشيمي ها (حداكثر بيست هزار ريال) و همچنين صنايع سيمان و ساير صنايع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراك پتروشيمي ها تعيين مي گردد.

2- در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتي معادن تغيير پيدا نخواهد كرد.

3- وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند زمان بندي عرضه اوراق دولتي را به گونه اي تنظيم كنند كه فروش اوراق مالي اسلامي نقدي در بازار سرمايه بدون لحاظ فروش به صندوق هاي با درآمد ثابت حداكثر معادل ۵۰ درصد جريان نقدي ورودي بازار سرمايه در هر ماه باشد.

4- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نرخ  تسعير دارايي هاي ارزي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نيما در شش ماه گذشته اعلام نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي مذكور را بر مبناي نرخ اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و اخذ نمايد.

5-با پيشنهاد بانك مركزي مقرر گرديد اين بانك با مداخله فعال در بازار بين بانكي به گونه اي اقدام كند كه ميانگين ماهانه نرخ سود در بازار بين بانكي حداكثر ۲۰ درصد باشد.