اصلاحات ارزی

گروه اقتصادی / پس از چهار سال خسارت محض سیاست ارز ترجیحی، اصلاح این سیاست در دولت سیزدهم کلید خورد و نخستین یارانه تجمیعی به حساب 72 میلیون ایرانی واریز شد. موضوعی که تمام صاحبنظران اقتصادی روی آن اجماع دارند. در شامگاه 20 فروردین 1397، خبری از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت اعلام شد که مسیر اقتصاد ایران در سال‌های بعد را به‌طور کامل تغییر داد.

«ایران» گزارش می‌دهد : شبهات و سؤالات مربوط به واریز یارانه چیست و چه پاسخی دارد؟ یارانه های فراگیر
یارانه پیش از موعد


«ایران» از تداوم برنامه حمایتی دولت از معیشت خانوار از محل یارانه سوخت گزارش می‌دهد
18 هزار و 500 تومان؛ یارانه هر لیتر بنزین در ایران

14 و 13، 9، 8