افزایش حقوق بازنشستگان در فیش حقوقی اردیبهشت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به‌زودی سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها کار خود را دوباره شروع می‌کند و همه به هر دلیلی که یارانه نمی‌گیرند می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله عبدالملکی در خصوص ثبت‌نام افراد واجد شرایط دریافت یارانه اظهار کرد: بعضاً ممکن است افراد، متمول و از دهک دهم باشند که وضع مالی‌شان خوب است، آنها جواب مثبت دریافت نخواهند کرد ولی کارگران اگر یارانه بگیر نیستند، یارانه‌شان برقرار خواهد شد.
افزایش حقوق بازنشستگان کی اعمال می‌شود؟
وی در بخش دیگری همچنین از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در فیش حقوقی اردیبهشت خبر داد و گفت: اگر هم به هر دلیل به اردیبهشت نرسد، قطعاً معوقات از ابتدای فروردین پرداخت خواهد شد و حتماً در حقوق خرداد لحاظ خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۳۵ مدل قرارداد کار داریم که بخشی از آن قراردادها سفیدامضا هستند، گفت:همه این قراردادهای سفیدامضا قانوناً ممنوع است. در پی راهکار عملیاتی هستیم که این چیزی که قانون روی آن صحه گذاشته بتوانیم با ضمانت اجرایی عملیاتی کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر راهکار قراردادهای موقتی و سفیدامضا احتیاج به مصوبه هیأت وزیران داشته باشد پیگیری می‌کنیم، اگر احتیاج به قانون داشته باشد لایحه تنظیم خواهد شد، اگر مقررات داخلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدنی باشد یا مصوبات شورای عالی کار که بلافاصله تصویب و اجرا می‌کنیم.