بلیط هواپیما

درباره دكتر عادل آذر

روز گذشته جامعه علمي و دانشگاهي كشور، يكي از چهره‌هاي بنام خود را شوربختانه از دست داد. دكتر عادل آذر، نماينده اسبق مجلس، استاد دانشگاه و مديري توانمند در عرصه برنامه‌ريزي و بودجه كه شخصيتي فراجناحي و داراي وزانت علمي داشت و من از 20 سال پيش كه نماينده مجلس بودم با ايشان افتخار همكاري داشتم. در مجلس هفتم، پيش از كانديداتوري براي نمايندگي به جهت سابقه‌اي كه در مجلس داشتم با اينجانب مشورت كردم. بسيار غريب محتاطانه نگران آن بودم كه نمايندگي مجلس به شأن علمي و دانشگاهي او خدشه وارد كند و او را از تاليف و تحقيق باز بدارد. بخش بعدي ارتباط من با ايشان پس از دوران نمايندگي مجلس و در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. 
ايشان در دبيرخانه مجمع مشغول به كار بودند و از اين جهت بارها با يكديگر ديدار كرده و از مقام علمي ايشان بهره بردم. در اين زمان بود كه از تجريبات ايشان در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي به عنوان ناظر بر مدل طراحي‌شده مركز، استفاده مي‌شد. آقاي آذر در دولت دهم به عنوان رييس مركز آمار ايران انتخاب شد و به جرات مي‌توان گفت كه آمارها در آن دوره‌اي كه همگان با بدبيني بدان نگاه مي‌كردند؛ در اوج صداقت و كيفيت ارايه مي‌شد. اين دوره‌اي بود كه خوب يا بد، دستوراتي وجود داشت كه نگاه آينده‌نگر از آمارها حذف شود. اما مركز آمار در دوران رياست ايشان، همواره جزو بهترين نهادهاي ارايه‌كننده آمار و ارقام در ايران بود. همين اخلاق و منش و مديريت ايشان بود كه بنده را مجاب كرد در دوره‌اي كه رياست سازمان برنامه و بودجه را در اختيار داشتم، مديريت مركز آمار را تغيير ندهم و ترجيح دادم كه به اين صداقتي كه داشتند اعتماد كنم. در اين دوره با تلاش‌هاي دكتر آذر به قسمي عمل شد كه تا همين الان هم، اول هر ماه گزارش دقيق تورم منتشر مي‌شود و در اختيار كارشناسان و علاقه‌مندان قرار مي‌گيرد. با اطمينان مي‌گويم كه باقي آمارها نيز با امانتداري علمي بي‌شائبه‌اي تهيه و منتشر مي‌شود. ايشان در دوره مديريت ديوان محاسبات نيز بدون نگاه «مچ‌گيري» و خروج از دايره انصاف عمل كرد و مسائل و مشكلات مديريتي را در قالب بحث‌هاي كارشناسي مطرح مي‌كردند و بايد از دولت آقاي رييسي هم تمجيد كنم كه نسبت به اين شخصيت با سعه‌صدر برخورد كردند و ايشان را در موسسه نياوران به كار گرفتند. دكتر عادل آذر، چهره‌اي دانشگاهي بود كه به دليل نگاه علمي به مسائل و رويدادها، با هر رويكرد سياسي غالب در كشور قادر به فعاليت بود و از اين نظر چهره‌اي ماندگار است. هرچند كه ايشان مسائل سياسي را نيز به مانند مسائل اقتصادي به درستي درك مي‌كرد. هميشه يك عنصر برايش مهم بود و آن مردم بودند و صميمانه فقدان او را به جامعه علمي و اقتصادي كشور تسليت مي‌گويم.