بلیط هواپیما

گنج زري بود در اين خاكدان

اندوه‌يادي براي دكتر منوچهر دوائي
پنجشنبه 6 مرداد گورستان تاريخي و خاطره‌آميز ابن‌بابويه كسي را به ميهماني گرفت كه به يقين در سپهر اخلاق و انسانيت بلندآوازه‌تر از عالم خاكي و حيات مادي بود. استاد دكتر منوچهر دوائي پزشك سرآمد و دانشمند برجسته كشور كه در زندگي پربار و بي‌نظيرش جاي كمترين فاصله‌اي ميان دانش پزشكي و اخلاق مردم‌دوستانه باقي نگذاشت، با خلق منظومه‌اي از اخلاق نيكو، دانش روزآمد، آموزش موثر و درمان بي‌چشمداشت، خلقي را سوگوار خويش كرد. او زندگي ممتاز و مرفه علمي خود را در امريكا وانهاد و براي خدمت به محرومان سرزمين و سربازان وطن به خوزستان شتافت و در سخت‌ترين سال‌هاي جنگ تحميلي به مدد زبردستي‌اش در جراحي، هم جان بسياري از رزمندگان و ايثارگران را نجات داد و هم به پايه‌ريزي و رشد اين دانش در شرايط جنگي و آموزش و تربيت عملي پزشكان جوان مدد رساند. از آن پس نيز دكتر دوائي در گسترش مرزهاي دانش، آموزش و پژوهش موثر و نوآورانه باز نايستاد و با آمدن به تهران دانشگاه شهيد بهشتي، فرهنگستان علوم پزشكي و بيمارستان امام حسين را به مراكز و نهادهايي براي توسعه انديشه‌ها، دغدغه‌ها و تلاش‌هاي پايان‌ناپذيرش تبديل كرد. «دانش سرطان‌شناسي نوين» مرهون همت اوست و تربيت يافتگان آن بزرگ در اين حوزه هيچگاه نمي‌توانند نقش وي را در آموزش و راهگشايي‌هاي درماني از ياد ببرند. 
استاد دكتر دوائي البته به رغم ورود موفق به حوزه‌هاي جديد پزشكي هيچگاه از دنياي كودكان و ميدان ‌درمان آنان دور نشد و پاك‌انديشي و پاك‌رفتاري خويش را با زيست معصومانه كودكان به اشتراك گذاشت. من كه توفيق شاگردي او را در دانشگاه شهيد بهشتي داشتم و از آن پس در تجربه همكاري با آن عزيز در بيمارستان امام حسين(ع) درس زندگي و اگر گزافه نباشد «حكمت عملي» را آموختم، مي‌توانم بگويم كه او براي هر دانشجويي فراتر از استاد، «پدر» و  براي همكاري «مراد» بود و به اين سبب است كه در سوگ آن پدر و مراد، امروز بي‌تابم و جاي خالي او را در حوزه سرطان‌شناسي، در عرصه درمان‌گري، در پهنه نيكوكاري موثر و در وراي همه اينها در آسمان اخلاق پزشكي،« خداگونه زيستن» و «مردم‌دوستانه خدمت كردن» به وضوح مي‌بينم و از خداوند بزرگ مي‌خواهم كه به ما و به جامعه علمي ما و به ملت ما توفيق پاسداشت ميراث و آموزه‌هايش را عنايت فرمايد.
اميد هست كه روشن بود بر او شب گور كه شمعدان مكارم ز پيش بفرستاد توضيح ضروري: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، قرار بود، يادداشت دكتر پيام آزاده روز شنبه 8مردادماه در اختيار مخاطبان محترم «اعتماد» قرار بگيرد كه به دليل يك اشكال اداري، اين يادداشت با يك روز تاخير منتشر مي‌شود. قبلا بابت اين تاخير از دكتر پيام آزاده ارجمند عذرخواهي كرده و اميدواريم كه ارتباط ايشان و ساير اساتيد ارجمند با روزنامه مستدام و برقرار ماند.