بلیط هواپیما

مراقب بی‌تفاوت‌ها باشیم

امیررضا واعظ آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا  
 
 
 

سرتاسر عاشورا درس زندگي براي نسل‌هاي گذشته و چه بسا نسل‌هاي آينده است. اينکه بگوييم چه ويژگي‌اي دارد، همه زواياي عاشورا درس است. از ظلم ستيزي گرفته تا مقاومت و پايبند بودن به اصول و شهادت و رمز و راز آن و همچنين در مقابل ظلم ايستادن. از اين رو اگر بنا باشد راجع به خود عاشورا قلم زده شود، قلم در مقابل زواياي مختلف عاشورا کم مي‌آورد. اما اينکه چه اتفاقي افتاد که عاشورا، «عاشورا» شد بايد آن را جست‌وجو کرد. نبايد فکر کنيم که امام حسين(ع) را حافظان قرآن شهيد کردند بلکه بي‌تفاوت‌ها و کساني که همه چيز را در منافع خودشان مي‌ديدند، باعث و باني اين اتفاقات شدند. وگرنه روز عاشورا وقتي امام حسين(ع) رو به يارانش کرده و گفت اگر حق الناس بدهکار هستيد يا در بازار کم‌فروشي کرديد و امثالهم نشان از اهميت حقوق حق‌الناس دارد و تذکر به اين موضوع و هدايت يارانش از اينکه از دايره 72 تن خارج شوند. روايات و گفته‌ها در ارتباط با عاشورا فراوان است و اغراق نيست اگر بگويم قلم درباره عاشورا کم مي‌آورد. اما نکته اساسي اينجاست که در زمانه امروز خودمان هم افرادي که محافظه کار و تماشاگر هستند و هر زماني منافعشان اقتضا کند، جلو آمده و هرجا که نياز به سکوت باشد، ساکت مي‌مانند، کم نيستند. درحالي که بايد اين شجاعت وجود داشته باشد که حتي اگر به ضرر بيان کننده تمام مي‌شود اما دنبال روشنگري و حقايق باشند. لذا در شنيده‌ها و مطالعاتم وقتي به اين نکته برخورد کردم بسيار برايم آموزنده بوده که بي‌تفاوت‌ها چه صدماتي در طول تاريخ به جامعه زده‌اند. در ادوار تاريخ چه زماني که اسلام بوده يا زماني که اسلام نبوده است، اين افراد بوده‌اند و در آينده هم خواهند بود؛ افرادي که منفعت طلب و سکوت‌کن هستند اما به لحاظ دنيوي بيش‌ترين انتفاع را مي‌برند. ولي ما بايد در حکومت اسلامي به اين باور باشيم که نسبت به اتفاقاتي که پيش مي‌آيد، بي‌تفاوت نباشيم. در واقع بايد فارغ از گروه‌گرايي و حزب‌گرايي به سمت و سويي رويم که از بي‌تفاوتي خارج شويم و از منفعت طلبي شخصي و گروهي پرهيز کنيم. بايد به سمتي برويم که احساس مسئوليت باشد که در اينصورت نظام قوام مي‌گيرد. در زمان امام حسين(ع) افراد کمي نبودند که بي‌تفاوت بودند و سعي مي‌کردند با بي‌تفاوتي شرايط را به نفع خودشان رقم بزنند. از اين رو معتقدم اين دسته صدمات سنگيني وارد کردند و امروز هم بايد اين مراقبت در کشور خودمان از اينگونه افراد که کم نيستند صورت بگيرد. آن دسته افرادي که بي‌تفاوت هستند ولي در زمان انتفاع صف اول قرار مي‌گيرند و بهره خودشان را چه در موقعيت شغلي يا موقعيت‌هاي ديگري که مدنظر است، مي‌برند.