بلیط هواپیما

هرمزگان قطب صنعت نساجی کشور می‌شود

طرح تأسیس شهرک تخصصی نساجی در استان هرمزگان، با هدف‌هایی بلند پروازانه وارد مرحله اجرایی شده است. اهداف نهایی این طرح ایجاد شهرکی تخصصی است که همه زنجیره تأمین و ارزش صنعت نساجی تا رسیدن به محصول نهایی(پارچه ) را در بر می‌گیرد. در این شهرک؛  پنبه کشت، برداشت و فرآوری شده و در کارخانه های نساجی تبدیل به پارچه می‌شود. همزمان صنعت نوغانداری و تولید ابریشم هم  پا می‌گیرد. پس از آن بخشی از محصول وارد بازار داخلی شده و بخشی دیگر با اتکا به پایانه‌های صادراتی ساحلی هرمزگان به بازارهای جهانی صادر می‌شود.
​​​​​​​صفحه 16 را بخوانید
بلیط هواپیما