سختی کار ما کمبود نیرو و ورودی زیاد پرونده‌هاست

آرمان ملی: رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: سختی کار فعلی ما در دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در حال حاضر کمبود نیرو و ورودی زیاد پرونده‌ها است، که اگر این مشکل حل شود نیرو‌های فاضل و اهل قلم محاکم بهتر می‌توانند رسالت قضائی خود را انجام دهند. ابوالقاسم بازیار با دریافت ابلاغ خود از رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به‌عنوان سرپرست جدید مجتمع قضائی عدالت معرفی شد. یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در آیین تکریم، تودیع و معارفه سرپرست مجتمع قضائی عدالت اظهار کرد: روایت‌های بسیاری در باب اهمیت قضاوت و جایگاه رفیع قضا و قاضی وجود دارد که همگی بر این امر تاکید دارند که ضمن حکایت از حساسیت و سختی امر قضا بر اجر و پاداش فراوان تلاش قاضی نیز دلالت دارند. رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اینکه قضاوت ما بر اساس ادله قانونی و شرعی است، بیان کرد: قاضی مکلف به فصل خصومت است و ممکن است نتیجه با واقعیت منطبق باشد و یا نباشد و طبق حدیث نبوی در هر دو حالت تلاش قاضی پاداش دارد هرچند در انطباق با واقعیت دو برابر اجر دارد. جعفری گفت: آنچه قاضی باید رعایت کند تلاش در کشف حقیقت، رعایت اصل بی‌طرفی، رعایت آداب قضا و ستم نکردن به اصحاب پرونده است که قطعا در این حالت به رسالت خود عمل کرده است. رئیس کل محاکم خاطر نشان کرد: سختی کار فعلی ما در دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در حال حاضر کمبود نیرو و ورودی زیاد پرونده‌ها است، که اگر این مشکل حل شود نیرو‌های فاضل و اهل قلم محاکم بهتر می‌توانند رسالت قضائی خود را انجام دهند. جعفری با اشاره به ضرورت جایگاه و عزت قاضی گفت: انتظار می‌رود ضمن توجه به وضعیت معیشتی قضات در ابعاد مختلف شخصیتی، قلم و تشخیص قاضی، صیانت اجتماعی قضات نیز محترم شمرده شود. رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ادامه به مقوله نظارت قضائی پرداخت و بیان کرد: نظارت جزو آموزه‌های مهم دینی است و هیچ فردی در جامعه از جمله قضات بی‌نیاز از نظارت نیستند و این‌ امر از همه مدیران انتظار می‌رود. وی هدف اصلی از نظارت را جنبه‌های آموزشی، مشورتی، ارتقای سلامت و عملکرد مجموعه، حمایت و صیانت از همکاران دانست و گفت: هیچ وقت نظارت واقعی در مقابل استقلال قاضی نیست و اگر نظارت صحیح صورت بگیرد به استقلال قاضی کمک نیز خواهد کرد.