بررسی پیش‌نویس سیاست‌های کلی «فضای مجازی» در مجمع تشخیص مصلحت

آرمان ملی: کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن اراکی، تشکیل جلسه داد و اعضا درباره برنامه فعالیت‌های آینده این کمیسیون تبادل نظر کردند.  حسین مظفر نایب‌رئیس کمیسیون با اشاره به تهیه پیش‌نویس سیاست‌های کلی «فضای مجازی»، «نخبگان» توسط کارگروه‌های این کمیسیون در دبیرخانه مجمع گفت: اعضای کمیسیون در دوره نهم به بحث و تبادل نظر درباره این دو پیش‌نویس خواهند پرداخت. وی تصریح کرد: تعیین اولویت‌های نظارتی در مورد نظارت بر سیاست‌های کلی ابلاغی مرتبط با کمیسیون و نیز بحث و تبادل نظر درباره موضوعات جدید و ضروری که لازم است در طول دوره نهم در دستور کار قرار گیرد و ارائه پیشنهاد به رئیس مجمع از دیگر ماموریت‌های کمیسیون در دوره جدید خواهد بود. در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون به اظهار نظر درباره برنامه فعالیت‌های آتی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی پرداختند. محسن اراکی، رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع نیز گفت: ضرورت دارد که در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی، به بازشناسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور بپردازیم تا در تدوین سیاست‌های کلی، با شناخت وضع موجود، چاره‌اندیشی کنیم. کمیته‌های دبیرخانه نیز باید روی مفاهیم سرمایه اجتماعی، حکمرانی مطلوب و فرهنگ اجتماعی، کار مطالعاتی انجام دهند. وی با بیان اینکه اصول الهی اسلام برای اداره جامعه عقلانی است، ادامه داد: باید مبانی و اصول حکمرانی خود را به جامعه علمی و مردم عرضه کنیم تا بر مبنای آن به سیاست‌گذاری فرهنگی بپردازیم. محمدحسین صفارهرندی نیز با اشاره به برخی از عوامل آسیب به سرمایه اجتماعی گفت: در حوزه فرهنگ عمومی، پرداختن به برخی از مسائل کلان فرهنگی و بررسی‌های عالمانه و جامع می‌تواند در ماموریت‌های این کمیسیون قرار گیرد. محمدرضا عارف هم در این جلسه اظهار کرد: اگر محدود و منتظر به ارجاعات سازمانی باشیم، کمیسیون ممکن است به جایگاه واقعی و وظایف خود نرسد. نباید گرفتار مسائل جاری شویم و از موضوعات مهم علمی، فرهنگی و اجتماعی غلفت کنیم. صادق واعظ‌زاده نیز تاکید کرد: مساله سرمایه اجتماعی و مفاهیم درونی آن نظیر اعتماد و مشارکت که به مردم مربوط است، بسیار گسترده و مهم است و نباید از حکمت‌های ایرانی-  اسلامی به سادگی عبور کنیم و به عنوان یک ملت تمدن‌ساز، باید به سیاست‌های حمکرانی یا حکمروایی از نظر فرهنگی و اجتماعی بپردازیم. در ابتدای این جلسه، گزارشی از بررسی‌های کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه و کمیته‌های آن درباره علل و عوامل وقایع اخیر و راهکارهای مواجهه با آن توسط حسین مظفر به اعضا ارائه شد.