بازی‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان آغاز شده است

علی صوفی، فعال اصلاح‌طلب و از حامیان تحریم انتخابات، در بخشی از یک مصاحبه با روزنامه آرمان ملی گفته است: «در شرایط کنونی جامعه ایران التهابات اجتماعی و سیاسی را از سر گذرانده است. این در حالی است که ما در عرصه بین‌المللی نیز با چالش‌های جدی مواجه شده‌ایم. به همین دلیل یکی از رویکرد‌هایی که می‌تواند کشور را از چالش‌ها عبور بدهد افزایش مشارکت مردم در انتخابات و تصمیم گیری‌هاست. هرچه بیشتر زمینه برای حضور مردم در نهاد‌های انتخابی بیشتر فراهم شرایط برای مدیریت کشور بهتر خواهد شد. عقل سیاسی نیز حکم می‌کند که حاکمیت به سمتی حرکت کند که زمینه را برای مشارکت بیشتر مردم در تصمیم گیری‌ها فراهم کند. با وجود این به دلیل اینکه هنوز نشانه‌هایی از این رویکرد مشاهده نمی‌شود مشخص نیست در آینده چه اتفاقی در فضای سیاسی کشور رخ خواهد داد.»
نکته جالب این است که اصلاح‌طلبان بی توجه به عملکرد خود، همه مسئولیت میزان مشارکت در انتخابات را متوجه نظام می‌دانند و هیچ نقشی برای خود که سال‌های متمادی دولت و دوره‌هایی مجلس و شورا را در دست داشتند، قائل نیستند. از همین رو ماه‌ها و بلکه سال‌ها قبل انتخابات بازی سیاسی برای فرافکنی را آغاز می‌کنند.
به نظر می‌رسد که در انتخابات آتی هم اصلاح‌طلبان می‌خواهند به گونه‌ای بازی کنند که اگر نتوانستند حامیان خود را پای صندوق بیاورند، آن را تقصیر نظام و رقبا و نهاد‌های دیگر بیندازند. فروردین امسال بود که سعید حجاریان در اظهاراتی تأکید کرد که اصلاح‌طلبان در صورتی که شورای نگهبان شرایط آن‌ها را نپذیرد، انتخابات ۱۴۰۲ را هم تحریم خواهند کرد! در حالی که این اصلاح‌طلبان هستند که باید شرایط قانونی انتخابات را بپذیرند، نه اینکه نهاد‌های قانونی ناظر بر انتخابات شرایط اصلاح‌طلبان را بپذیرند.
‌فیض‌الله عرب‌سرخی دیگر کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب نیز در اظهاراتی پیرامون انتخابات ۱۴۰۲ گفت: «اگر حاکمیت تصمیم بگیرد که انتخابات، رقابتی و مشارکتی باشد ما هم هستیم، اما اگر بخواهند انتخابات درون جناحی باشد، ما نیستیم. ما که تأیید نمی‌شویم که بخواهیم حضور پیدا کنیم.»
طبیعتاً شورای نگهبان ملزم به رعایت قانون است و میزان مشارکت انتخابات ربطی به این نهاد ندارد.