آلودگی هوای تهران تا دوشنبه ادامه دارد

آرمان امروز: اداره کل هواشناسي استان تهران با صدور هشدار آلودگي سطح نارنجي از آلودگي هوا در استان تهران طي امروز جمعه 30 دي تا دوشنبه 3 بهمن خبر داد.
بر اساس هشدار صادر شده، اين شرايط از امروز جمعه 30 دي آغاز مي‌شود و تا دوشنبه 3 بهمن ادامه خواهد داشت. منطقه اثر آن نيز تهران، اسلامشهر، بهارستان، پاکدشت، پيشوا، قدس، ري، ژئوفيزيک، قرچک، ملارد، ورامين و جنوب شهرستان شميرانات خواهد بود. از اين رو کاهش کيفيت هوا در حد ناسالم براي تمام گروه‌ها به ويژه در مناطق صنعتي، پر تردد شهري و پرجمعيت در بازه زماني ياد شده پيش بيني مي‌شود که در صورت مهار و کنترل منابع آلاينده ثابت و متحرک، کيفيت هوا در حد ناسالم براي گروه‌هاي حساس کاهش خواهد يافت. در همين راستا اداره کل هواشناسي استان تهران به مردم توصيه کرده است تا دربازه زماني ياد شده از تردد غير ضروري و فعاليت‌هاي ورزشي در فضاهاي باز پرهيز کنند و بر مديريت منابع آلاينده ثابت و متحرک و آمادگي ارگان‌هاي ذيربط و امدادرسان براي مقابله با شرايط ياد شده تاکيد کرده است. در هشدار نارنجي‌رنگ سازمان هواشناسي پيش‌بيني مي‌شود که پديده‌اي جوي اثرات منفي به دنبال داشته باشد و خسارت‌هاي احتمالي را سبب شود. هشدار نارنجي براي آماده‌باش دستگاه‌هاي مسئول براي مقابله با يک پديده خسارت‌زا صادر مي‌شود.