مصونیت آهنین پایدارچی‌ها

آرمان امروز، گروه سياسي: اظهارت برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نه‌تنها گره از مشکلات ايران باز نمي‌کند بلکه خود به چالشي در سياست داخلي و خارجي تبديل مي‌شوند. ايران در وضعيتي حضور دارد که بيش از گذشته در دستگاه حکمراني به آرامش نياز دارد تا بتواند در فضايي که برخي کشورها با بازي‌هاي رسانه‌اي براي او ساخته‌اند، بتوان منافع ملي را حفظ کرد. در اين بين سوالي مطرح مي‌شود که برخي نماينده‌ها که به جبهه‌هاي خاصي مانند پايداري‌چي‌ها نزديک هستند چرا در مورد اظهاراتي که مطرح مي‌کنند و باعث غبارآلود شدن فضاي داخلي و خارجي مي‌شود هيچگاه پاسخگو نبوده‌اند؟ در ادامه اين گزارش به واکنش‌ها در مورد خبر «بسته شدن تنگه هرمز» که توسط يکي نمايندگان پايداري مطرح شده است خواهيم پرداخت.
«محمد آصفري»، نماينده نزديک به جبهه پايداري و نايب رئيس کميسيون امور داخلي کشور و شوراها يکشنبه (سوم بهمن ماه) اعلام کرد که جمعي از نمايندگان مجلس طرحي با عنوان اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحاديه اروپا در راستاي صيانت از قانون اساسي و منافع و حقوق ملت ايران تدوين و پيشنهاد دادند و ادامه داد: «امروز بستن تنگه هرمز در دستور کار مجلس است.
  اگر قرار باشد اروپايي‌ها با نيروهاي مسلح و نيروهاي رسمي ما اينگونه برخورد کنند ما هم گزينه هاي ديگري را روي ميز خواهيم گذاشت از جمله محدود کردن تردد کشتي هاي تجاري اروپا در تنگه هرمز در قالب طرح فوريتي در مجلس دنبال خواهد شد. بهتر است اروپايي‌ها تا دير نشده از اين تصميم برگشته و بيش از اين آب را براي خود گل آلود نکنند.» اين در حالي است که روز گذشته (دوشنبه) «نظام موسوي»، سخنگوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه «طرحي مبني بر بستن تنگه هرمز در دستور کار مجلس نيست»، ادامه داد: اگر اروپايي‌ها پيشنهاد پارلمان اروپا، مبني بر اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان يک گروه تروريستي را به تصويب برسانند، مجلس شوراي پاسخ متقابل داده و مصوبات بازدارنده اي در برابر اين اقدام تصويب مي کند.
طرحي براي بستن تنگه هرمز وجود ندارد

نظام موسوي، عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگويي با تکذيب خبر مسدود کردن تنگه هرمز گفت: «جمعي از نمايندگان مجلس طرحي با نام اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحاديه اروپا در راستاي صيانت از قانون اساسي و منافع و حقوق ملت ايران تدوين و پيشنهاد کردند که در اين طرح اشاره اي مبني بر بستن تنگه هرمز نشده است. آنچه در فضاي مجلس مطرح است و رئيس مجلس نيز بيان کرده، اين است؛ اگر اروپايي‌ها اشتباه راهبردي مرتکب شود که بر اساس آن پيشنهاد پارلمان اروپا مبني بر اعلام شدن سپاه پاسداران به‌عنوان يک گروه تروريستي در نهادهاي تصميم‌گيري و نهايي شان به تصويب برسد، حتماً مجلس شوراي اسلامي، قاطع پاسخ متقابل داده و مصوبات بازدارنده اي در برابر اين اقدام تصويب مي کند. جمهوري اسلامي در برابر تهديدات دشمنان گزينه‌هاي مختلف و متعددير دارد که در صورت لزوم و متناسب با سطح تهديدات از اين گزينه ها استفاده کرده و آن را حق مشروع خود مي داند. مجلس شوراي اسلامي نيز حق قانونگذاري در تمامي عرصه ها دارد و حتما در مسائل حياتي کشور از جمله واکنش به تهديدات دشمنان کشور ورود مي کند و مصوبات متناظر دارد؛ اما به طور طبيعي مصوبات مجلس در اين حوزه ها به ويژه حوزه هاي دفاعي و امنيتي با مشورت هاي کارشناسي نهادهاي امنيتي ذيربط و دستگاه ها و مجامع خواهد بود. وي در پايان گفت که مجلس هنوز طرحي براي بستن تنگه هرمز ندارد.
نبايد به پايداريچيها تريبون داد
«حسين کنعاني‌مقدم»، تحليلگر مسائل سياسي با انتقاد از عنوان کردن مسائل سياسي و امنيتي بدون هماهنگي مسئولان با دستي از تريبون مجلس شوراي اسلامي، به خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «توجه داشته باشيد موضوعاتي که در حوزه کلان سياسي، امنيتي و نظامي وجود دارد در رده وظايف نمايندگان مجلس تعريف نمي‌شود. اين موارد مرجع خودش را دارد و ستاد کل نيروهاي مسلح و البته فرمانده کل قوا بايد در اينگونه موارد تصميم‌گيري کنند. اگر تصميمي براي بستن تنگه هرمز در دستور کار نظام قرار بگيرد قطعا از سوي آنها اعلام خواهد شد و تمهيداتي براي اين برنامه انديشيده خواهد شد. نمايندگان مجلس داراي جايگاه حقوقي هستند و اظهار نظر آنها مي‌تواند ابعاد جهاني داشته باشد. به همين دليل نبايد به چنين افرادي اجازه داد تا از تريبون مجلس آب به آسياب دشمن بريزند و بخواهند مقدمات سوءاستفاده آنها را فراهم کند. آنچه مشخص است نمايندگان مجلس بايد در راستاي اهداف نظام حرکت کنند و حداقل در تضاد با منافع ملي رفتار نکنند.»
اين تحليلگر با اشاره به توضيحات سخنگوي هيات رئيسه در مورد اينکه تصميمي براي بستن تنگه هرمز وجود ندارد، اضافه مي‌کند: «سخنگوي هيات رئيسه به خوبي و در کمترين زمان اعلام کرد که مجلس قصد ندارد تنگه هرمز را مسدود کند. خوشبختانه در همين ابتداي کار از پخش اين خبر نادرست جلوگيري شد. ايران در وضعيتي قرار دارد که هر تحريک خارج از برنامه‌ريزي مي‌تواند مناسبات بين‌المللي را برهم بزند به همين دليل تا جايي که امکان دارد بايد از اظهاراتي اين چنين پيشگيري کنند. آنچه مشخص است مجلس جايگاهي دارد که در آن بايد بدون نگاه به منافع حزبي در راستاي منافع ملي حرکت کنند. متاسفانه برخي در اين بين تلاش مي‌کنند تا اولويت‌هاي حزبي خود را در اولويت قرار دهند. اين افراد بايد بدانند که هرکسي بايد در جايگاه خودش در مورد موضوعات کلان کشور صحبت کند و در برابر تکرار اين موارد بايد برخوردهاي قانوني صورت بگيرد و مجلس از ظرفيت‌هاي قانوني خود استفاده کند.»
کنعاني‌مقدم با تاکيد بر اينکه رسانه ملي نبايد چنين اظهاراتي را پوشش دهند و به اين طيف سياسي تريبون بدهند، اضافه مي‌کند: «اينگونه طيف‌هاي سياسي براي همه تصميم مي‌گيرند و خود را در جايگاهي مي‌بينند که هر اظهاراتي را مطرح کنند. در اين مورد بايد از رسانه ملي بخواهيم تا به چنين طيف‌هاي سياسي و افرادي که در جهت عکس منافع ملي حرکت مي‌کنند تريبون ندهد و سخنان آنها را پخش نکنند. نبايد بيت المال را در اختيار چنين افردي قرار بدهيم تا با واکنش‌هاي خود وضعيت بين‌المللي ايران را متزلزل کنند. اگر قرار است تنگه هرمز مسدود شود، بهتر است يک مقام نظامي آن را مطرح کند و در موردش توضيح دهد نه يک نماينده مجلس که آب به آسياب دشمن مي‌ريزد.»