«خدمات اول مخابرات »برترین شرکت ایران در شاخص فروش

آرمان امروز: شرکت «خدمات اول مخابرات» بین 500 شرکت برتر کشور رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه خدمات عمومی را به دست آورد. بیست و پنجمین دوره انتخاب شرکتهای برتر ایران سوم بهمن در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد که بر اساس نتایج به دست آمده ، شرکت خدمات اول مخابرات علاوه بر کسب رتبه اول از نظر شاخص فروش و 4 رتبه رشد نسبت به سال قبل موفق به کسب رتبه 164 بین پانصد شرکت برتر ایران و در «بهره وری کل عوامل در گروه خدمات عمومی» نیز رتبه اول را به دست آورده است. ناصر قدیری کاشانی مدیرعامل شرکت خدمات اول مخابرات این موفقیت را که در رقابت با شرکت های بزرگ در حوزه بانکداری ، فولاد، نفت، پتروشمی و انرژی به دست آمده است . حاصل زحمات پانزده ساله تیم اجرایی حرفه ای و اعتماد هیات مدیره دانست . شرکت سرمایه گذاری اول سازان از سهامداران این شرکت و اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت خدمات اول مخابرات هستند. همچنین ناصر قدیری کاشانی در گفتگو با خبرنگاران از توافق سهامداران این شرکت برای حضور قوی تر در حوزه های بازرگانی ، بازاریابی و فروش و همچنین تامین مابع انسانی حرفه ای علاوه بر قراردادهای فعلی و خارج از صنعت مخابرات خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با این استراتژی ، رشد و موفیت شرکت خدمات اول مخابرات در سال های آتی نیز ادامه یابد.