امروز نیازمند فکرهای تئوری‌پرداز هستیم

امیررضا واعظی آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا  
 
 
 

نکته‌اي را بايد بعد از دوران جنگ در دولت‌هاي مختلف اعتراف کرد و آن هم اينکه هيچ دولتي اين خواسته را که از نظرات همه کارشناسان و صاحبنظران و نخبگان فارغ از جريان و جناح خاصي بهره ببرد استفاده نکرده است. يعني از دولت بعد از جنگ تا به امروز که ببينيم هر دولتي علاقه‌مند بوده از طيف و افرادي که مورد علاقه خود بوده استفاده کند. يعني نمي‌توانيم اين را فقط به دولت آقاي رئيسي اختصاص دهيم. چرا که در دولت‌هاي گذشته نيز اين رويه برقرار بوده است. لذا هنوز نياموختيم که از ظرفيت‌هاي فکري که در حوزه تخصصي وجود دارد بتوانيم يک استفاده خوب و مناسب داشته باشيم و بهره لازم را ببريم. مگر بناست کسي در کار اجرايي بخواهد کار سياسي بکند؟ کار اجرايي جاي کار سياسي نيست. در دولت‌هاي گذشته از دولت آقاي هاشمي و خاتمي گرفته تا احمدي‌نژاد و روحاني و امروز اين مساله بوده که اتفاقا يک نقيصه شمرده مي‌شود. علتش نيز اين موضوع تکراري است که هنوز احزاب کارآمد نداريم. لذا به اين دليل همه دولت‌ها به اين سمت مي‌روند که افرادي را انتخاب کنند که مثل خودشان فکر کنند. زماني هست که احزاب کارآمد داريم و بر اساس تئوري‌هايي که در حوزه‌هاي مختلف دارند شرايط را براي مردم تبيين مي‌کنند و طرفداراني دارند و رأي جمع مي‌کنند و در نهايت يا دولت را در اختيار مي‌گيرند و يا مجلس و از طيف خود بر اساس تخصص‌ها و تئوري‌هايي که دارند استفاده مي‌کنند. اما زماني مثل امروز جامعه است که دقيقا مصداق ‌آش شله‌قلمکار است که حزب، تشکيلات منسجم و گروه‌هاي سياسي که بتوانند مردم را جذب کنند را نداريم. اگر هم باشند مقطعي‌اند و اگر هم مقطعي نباشند در جذب مردم ناتوان هستند و يک تئوري مستقل و منطقي و يک حکمراني که بگويند بر اين مبنا مي‌خواهيم کشور را اداره کنيم نداريم. لذا وقتي نداريم نبايد انتظار داشته باشيم که دولت‌هاي گذشته و دولت بخواهند از نخبگان، کارشناسان و صاحبنظران استفاده کنند. نکته ديگر اينکه هيچ دليلي هم وجود ندارد که هر کس صاحبنظر و کارشناس بود حتما بايد مسئول باشد. مهم اين است که از فکرهايي که سازندگي، پيشرفت و توسعه در آنهاست وابستگي وجود ندارد خوب استفاده شود. امروز نيازمند فکر‌هاي بسيار مهم در حوزه‌ها و تخصص‌هاي مختلف هستيم که تئوري پردازي و کمک کنند. اگر بنا باشد هر صاحب‌نظر و انديشمندي را مسئول قرار دهيم با منطق مديريتي منافات دارد و صرفا مي‌توان از آنها در جايگاه مشاورت بهره برد.
سرزمین خودرو ایرانیان