واکنش ابطحی به ادعای جنجالی مهدی طائب

آرمان امروز: ابطحی نوشت: آقای طائب فرمودند باید شرایط حفظ جان، امام زمان از ترور را آماده کرد. باور نکردم، ولی ظاهرا گفته! مرحله بعدی حفاظت از خود خدا است؟ خدایا خودت و امام زمانت را از دست این‌ها نجات بده! محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح طلب در توئیتی نوشت: آقای طائب فرمودند باید شرایط حفظ جان، امام زمان از ترور را آماده کرد. باور نکردم، ولی ظاهرا گفته! مرحله بعدی حفاظت از خود خدا است؟ خدایا خودت و امام زمانت را از دست این‌ها نجات بده!