دلیل کینه آخوند دربار علی‌اف از ایران مشخص شد

الله‌شکور پاشازاده، رئیس اداره دولتی مسلمانان قفقاز در کشور آذربایجان است. او هر از چند گاهی به بهانه‌های مختلف سخنانی علیه ایران بر زبان می‌راند. موضوع حمله به سفارت آذربایجان در تهران که به دلیل شخصی صورت گرفت، باز برای او بهانه ایجاد کرد تا علیه ایران سخنانی بی ربط با موضوع بر زبان بیاورد. او گفته که «ایران برادر ما نیست. من بسیار متأسفم که کشور همسایه ما گام‌های خصمانه‌ای علیه کشور ما برمی‌دارد. امروز ۴۰ میلیون آذربایجانی که برادران ما هستند در ایران هستند و زندانی در دست رژیم فارس ایران»!
او در خصوص موضع ایران در قبال جنگ آذربایجان و ارمنستان هم انتظار داشت ایران حقانیت و نیز منافع کشور خودش را به خاطر آذربایجان قربانی کند و طرف آذربایجان را بگیرد و برای همین هم دوگانه مسلمان- ارمنی را در این ماجرا پررنگ کرد و گفت: «هرچند اسم آن جمهوری اسلامی ایران است، رزمایش آن‌ها در مرز‌های ما غیرقابل قبول است. من در تلویزیون دیدم که وقتی سرباز‌ها سوار هواپیما شدند، یک روحانی آمد و با قرآن کریم برای آن‌ها دعای خیر کرد. اما این دعای خیر برای چیست؟ کجا اعزام می‌کنید؟ به آذربایجان؟ آن‌ها را به مرز کشور مسلمان می‌فرستد تا نمایش قدرت بدهد. این عمل شایسته یک مسلمان نیست. چرا شما یک بار این رزمایش را در مرز ارمنستان انجام ندادید؟ ما ۳۰ سال منتظر این بودیم. زمین‌های ما را اشغال کردند، مساجدمان را سوزاندند.»
موضع‌گیری‌های او علیه ایران البته چندان عجیب نیست. او بخشی از پازل رابطه خوب مقامات آذربایجان با صهیونیست‌هاست و گرچه برای ایران دوگانه دروغین مسلمان-ارمنی می‌چیند، اما خودش در دوگانه واقعی مسلمان-صهیونیست طرف صهیونیست‌ها ایستاده است.
حدود سه ماه پیش الله‌شکور پاشازاده با خاخام ارشد رژیم صهیونیستی مارک اشنایر دیداری صمیمانه در بحرین داشت. اشنایر مؤسس بنیاد تفاهم قومی مسلمان با یهود و تأثیرگذار‌ترین شخص در عادی‌سازی روابط کشور‌های اسلامی با اسرائیل جعلی می‌باشد. پاشازاده همچنین در راستای پروژه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بهمن ۹۹ با سفیر رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کرد. او در طول ۳۰ سال یک بار هم نشده از منافع مسلمانان و مقدسات اسلام دفاع کند و حتی در سرکوب اعتراضات شیعیان نسبت به ممنوعیت حجاب و آیین‌های مذهبی و نصب پرچم‌های امام حسین همکاری کامل با رژیم الهام علی‌اف را داشته است.