دروغ فاضل میبدی باز هم تکذیب شد!

نقلی از فاضل میبدی، روحانی اصلاح‌طلب در خصوص مسمومیت‌های سریالی در شبکه شرق منتشر شد و بعد هم فاضل میبدی تکذیب کرد و گفت حرف یک فرد محققی بوده و من نگفتم و بعد تکذیب میبدی را شبکه شرق تکذیب کرد و حالا هم کسی که گفته می‌شد نقل‌ها را از تحقیقات او درآورده‌اند، کل ماجرا را تکذیب کرد.
میبدی در آن گفتگو گفته بود که گروهی موسوم به «هزاره‌گرا» مسمومیت‌های سریالی را رقم زده‌اند و در توضیح، اضافه کرده بود که «این گروه و تفکر معتقد است که دختران نباید درس بخوانند یا نهایتاً باید تا سوم دبستان درس بخوانند. این جریان یک جریان مذهبی و ضد مدرنیته است... مرکز ثقل این جریان در قم و اصفهان است». او منبع این ادعا را پژوهش‌های «یک جامعه‌شناس» در قم دانسته که گفته «نمی‌توانم نامش را بگویم».
حجت الاسلام صادق مهراب‌نیا، از اساتید جامعه شناسی و نویسنده مقاله «هزاره‌گرایی؛ رویکرد‌ها و گونه ها»، کسی است که منبع این ادعا معرفی شده است. اما او هم در گفتگو با خبرگزاری ایرنا، انتساب نقل قول منتشر شده در روزنامه شرق را رد کرد.
حجت الاسلام صادق‌نیا در پاسخ به نقل قول آقای فاضل‌میبدی و انتساب ادعای مطرح شده درباره نقش داشتن هزاره گرا‌ها در حوادث مشکوک به مسمومیت دانش‌آموزان در قم اظهار داشت: «بنده این گونه نگفتم و این نقل قول از من خطاست و اینکه علت حوادث مدارس قم چه می‌باشد بی اطلاع و بی‌خبرم. من اگر مایل بودم حرفی بزنم، خودم می‌زدم، کانال و رسانه هم دارم.»


این استاد جامعه‌شناسی دانشگاه در ادامه می‌گوید: «بنده مقاله‌ای درباره هزاره‌گرایی دارم که برای هفت سال پیش است و در این باره [ علت مسمومیت دانش‌آموزان قمی]هیچ اظهار نظری نکردم و من چنین حرفی را نزدم و نقل قول از من اشتباه است.»
تکذیب ادعای نادرست البته لازم است، اما از ابتدا چرا باید حرف خلاف واقع بیان و منتشر شود تا نیاز به تکذیب باشد؟! فضای ذهنی جامعه با این دروغ‌ها، ادعای نادرست و حرف‌های غیردقیق مسموم می‌شود و بعد هم که تکذیب انجام می‌گیرد، به اندازه آن خبر اولیه دیده نمی‌شود و درمان مسمومیت افکار عمومی نیست.