وعده های خوش به بازنشستگان

صادق غفوریان-لایحه برنامه هفتم توسعه که این روزها در مجلس در حال بررسی است، همان طور که انتظار می رفت، روی خوشش را به بازنشستگان نشان داد و اگر طبق آن چه مصوب شد عمل شود، حقوق و دریافتی بازنشستگان تا پایان 1405 مشمول یک تحول بزرگ خواهد شد. همسان سازی طی 3 سال اگر شورای نگهبان به این مصوبه ایراد قانونی درخصوص محل و منابع هزینه اجرا وارد نکند، قرار است حقوق بازنشستگان طی سه سال به مرز 90 درصد حقوق شاغلان برسد. طبق این مصوبه، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‎تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در دو سال اول هر یک معادل30 درصد و در سال‌ سوم 40 درصد ما‌به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.   شامل تامین اجتماعی ها می شود؟ اما در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه علاوه بر کشوری ها شامل بازنشستگان تامین اجتماعی هم می شود یا نه، حاجی‌بابایی گفت: کمیسیون تلفیق موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را همانند بازنشستگان کشوری و لشکری در برنامه هفتم توسعه لحاظ کرد؛ بنابراین متناسب سازی حقوق، مشمول بازنشستگان تامین اجتماعی هم  خواهد شد. این ماده تاکید دارد که دولت مکلف است بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و از قبال این موضوع تمام کسانی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، حقوقشان همانند بازنشستگان کشوری و لشکری متناسب سازی شود.   فاصله 10 درصد باقی می ماند میرتاج الدینی در توضیح بیشتر گفت: ما در کمیسیون تلفیق به دنبال تلاش همکاران به تصمیم خوبی درباره حقوق بازنشستگان رسیدیم؛ چرا که فاصله پرداختی ها میان حقوق بازنشستگان و شاغلان بسیار است. لذا در این حکم مجلس تصمیم می گیرد پرداختی های بازنشستگان را به 90 درصد حقوق شاغلان هم‎تراز برساند و فاصله ای صرفا در حد 10 درصد باقی می ماند. وی افزود: این اتفاق طی 3 سال خواهد افتاد که در 2 سال اول سالی 30 درصد و در سال سوم 40 درصد دیگر به حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد.   دولت مخالف بود اما رکن اصلی اجرای هر قانون دولت است که اگر کمر همت بر اجرای آن نبندد شاید همسان سازی به سرنوشت قانون برنامه ششم توسعه گرفتار شود و اجرا نشود. مخالفت دولت با این مصوبه مجلس کمی نگران کننده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه که دیروز در جریان بررسی این بند در صحن مجلس حضور داشت، در مخالفت گفت: «موضوع بازنشستگان دغدغه تمام ارکان حاکمیت است لذا باید معیشت بازنشستگان را بهبود داد. البته اکنون مجلس به یک شیوه اجرایی رسیده است که از نظر ما این شیوه ابهامات دارد. ما معتقدیم روش روشن تر که هیچ گونه ابهامی نیز نداشته باشد، این است که ضرایب سنواتی افزایش حقوق بازنشستگان را به میزانی بالاتر از ضرایب شاغلان در نظر بگیریم که متناسب سازی و افزایش حقوق به تدریج صورت بگیرد.»   درد ضمانت اجرا اما واقعا ضمانت اجرای این مصوبه مهم که یک روی بسیار خوش به بازنشستگان است، چیست؟ مگر برنامه ششم توسعه وعده ای  تقریبا شبیه به این را به بازنشستگان نداده‌ بود؟ اما آیا اجرا شد ؛پاسخ خیر است. تابناک در این باره دیروز نوشت: «در برنامه ششم توسعه موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح بود و براساس آن حقوق یک فرد بازنشسته باید ۸۵ درصد فرد شاغل هم‎تراز خود محاسبه می‌شد و طبق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید طی پنج سال حقوق بازنشستگان را همسان‌سازی می‌کرد، اما این اتفاق رخ نداد و دولت رقم ناچیزی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت.»       نماینده مجلس: ضمانت اجرا دارد ما پس از مصوبه همسان سازی در مجلس، موضوع ضمانت اجرا را با دکتر احسان قاضی زاده هاشمی از نمایندگان مجلس در میان گذاشتیم و در ضمن سابقه برنامه ششم را هم به وی یادآور شدیم. قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: دولت باید بودجه لازم را در بودجه های سنواتی لحاظ کند. یعنی ضمانت اجرای این قانون در لوایح بودجه سالانه است و اگر دولت بخواهد لوایح را بدون پیش بینی بودجه همسان سازی به مجلس ارائه کند، نمایندگان باید آن را اصلاح یا دولت را به اجرای قانون الزام کنند. اگر دولت در لایحه سالانه بودجه لازم را پیش بینی نکند، چون خلاف برنامه توسعه پنج ساله است، نمایندگان می توانند موضع بگیرند. بنابراین این مصوبه ضمانت اجرا دارد و آن هم الزام مجلس به پیش بینی بودجه در لوایح سالانه است.از قاضی زاده هاشمی درباره نظر احتمالی شورای نگهبان می پرسم که می گوید: درباره این که در شورای نگهبان یا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص راجع به آن چه جمع بندی بشود، اکنون ارزیابی مشخصی ندارم.قاضی زاده هاشمی این مصوبه را معطوف به مطالبه گسترده جامعه بازنشستگان می داند و می گوید: از این باب که بتوانیم پاسخی به مطالبات این عزیزان و ارتقای سطح معیشت‎شان داشته باشیم، برای نمایندگان مهم بود که آن را در برنامه هفتم به نتیجه برسانیم. طبعا در خصوص منابع مالی آن باید برآوردهای دقیق و عینی بشود؛ باتوجه به این که تفاوت ها و به نوعی بی عدالتی گسترده ای در حقوق بازنشستگان  سنوات مختلف وجود دارد،  امیدواریم این همسان سازی بتواند بخش عمده ای از این نقص را جبران کند.