بازتاب تغییر حکم برخی محکومان از حبس به پابند الکترونیکی

تبدیل حبس یک محکوم قضایی به مراقبت‌های الکترونیکی (پابند با شعاع حرکتی هزار متر) که توسط وکیل او رسانه‌ای شد، در فضای مجازی بی‌واکنش باقی نماند. اغلب کاربران از این تغییر و تبدیل استقبال کرده و انعطاف قوه قضائیه در مسئله احکام جایگزین زندان را ستودند. برخی کاربران نیز این قبیل احکام را باعث جری شدن مجرمان در آینده برشمرده و خواستار رعایت تعادل در صدور چنین حکم‌هایی شدند. یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس درخصوص این خبر نوشت: «به حاشیه رفتن تفکری که زندانی کردن مجرم رو تنها چاره تنبیه و اصلاح می‌دونه، در دوران محسنی اژه‌ای بیشتر و پررنگتر شده. وقتی از بازسازی اعتماد عمومی توسط قوه قضائیه حرف می‌زنیم منظور فقط کاهش اطاله دادرسی و غیره نیست. قوه قضائیه با این کار داره ثابت می‌کنه که پدرکشتگی با مجرم نداره و فقط به دنبال اجرای قانونه و گرفتن حق‌الناسه.» کاربری دیگر هم در شبکه ایکس به این موضع پرداخت و در پستی توئیتری آورد: «احسنت به فرد یا افرادی که چنین تصمیمی گرفتن. صرف نظر از محکوم و حکم و جرم، این تبدیل حکم حس بدی که بعضیا به خاطر خیلی مسائل پیدا کردن و فکر می‌کنن نظام قصد انتقام‌گیری از مخالفان خودش رو داره می‌شوره و می‌بره. بیش باد.»