رفیق کشی پای بساط مواد مخدر!

سید خلیل سجادپور-  روز گذشته ماجرای عجیب رفیق کشی پای بساط مواد مخدر در حالی فاش شد که چاقوکشی سابقه دار ،جنایت خود را لو داد و از محل گریخت. به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،حدود ظهر روز گذشته مردی با میوه فروش محلی در بولوار توس مشهد تماس گرفت وادعا کرد فردی به نام«علی-ع»را درون سوئیت اجاره ای داخل پارکینگ منزل مسکونی نفله کردم! با این تماس دلهره آور ،میوه فروش سراسیمه به سراغ خواربارفروش همسایه خود رفت و از او خواست تا با صاحب سوئیت تماس بگیرد وماجرای این تماس مشکوک را برایش بازگو کند!دقایقی بعد مرد خواربارفروش به صاحب سوئیت زنگ زد و از او خواست تا برای روشن شدن ماجرا نگاهی به سوئیت اجاره ای خود بیندازد اما او نیز موضوع را جدی نگرفت تا این که عصر روز گذشته بالاخره صاحب سوئیت به محل آمد و زمانی که در پارکینگ را گشود ناگهان با جسد خون آلود مردی حدود 40 تا 45 ساله روبه رو شد و هراسان با پلیس 110 تماس گرفت. طولی نکشید که با حضور نیروهای انتظامی،صحنه کشف جسد در حفاظت پلیس قرارگرفت و مراتب به قاضی ویژه قتل عمد مشهد گزارش شد. گزارش روزنامه خراسان حاکی است حدود ساعت17 عصر بود که قاضی دکتر صادق صفری به همراه گروهی از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی مشهد،عازم بولوار توس شد و بدین ترتیب تحقیقات جنایی ادامه یافت. بررسی های میدانی نشان داد مرد مذکور هدف ضربات چاقو قرارگرفته و بعد از شکستن دسته چاقو،پیکر خون آلود وی در کنار دیوار سوئیت اجاره ای رها شده است. در همین حال تکه هایی از سنگ مرمر شکسته هم در کنار جسد کشف شد که به خون آغشته بود. با ادامه تحقیقات قضایی مشخص شد فردی که با مرد میوه فروش تماس گرفته به جرم چاقوکشی در نزاع،مدتی را در زندان بود و سوئیت را هم او اجاره کرده است. از سوی دیگر وجود لوازم استعمال و مقداری مواد مخدر در کنار اجاق گاز داخل این سوئیت با امکانات بسیار اندک ،بیانگر آن بود که احتمالا دو رفیق در کنار بساط مواد مخدر با یکدیگر درگیر شده اند که بررسی های بیشتر با دستورات محرمانه قاضی دکتر صفری همچنان ادامه دارد. درخور یادآوری است جسد نیز برای  تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت.