کلاف پیچیده صنایع محور غرب

در پنجاه و هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی استان، موانع و مشکلات روند اجرایی و دریافت پایانکار صنعتی صنایع محور غرب مطرح شد و معاون دادستان خواستار ارائه الگوریتمی مشخص برای صدور پایانکار توسط شهرداری مشهد شد. به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: براساس این توافق، بایستی برای صنایع مستقر در محور غرب پایانکار صنعتی در عرصه و اعیان صادر شود اما پس از گذشت سه سال از تصویب این توافق‎نامه، صدور پایانکار صنعتی برای صنایع محور غرب مشهد به طور کامل اجرایی نشده و پرونده صنایع درخواست کننده باز مانده است. «علیرضا بنی هاشم»، مدیر مرکز داوری اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به تاریخچه تدوین و تصویب توافق‎نامه 8 بندی صنایع محور غرب، گفت: شهرداران مناطق ۱۰ و ۱۲ مسیری برای دریافت پایانکار صنعتی برای صنایع محور غرب ترسیم کرده اند و اقدامات لازم انجام شد؛ اما متاسفانه پرونده صنایع به کمیسیون ماده 100 ارسال و عوارض برای آنان تعیین شده است. در ادامه، «فرزاد بهشتی»، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست دادسرای ناحیه ۷ مشهد تاکید کرد: تایید بنا، استحکام بنا، تاییدیه محیط زیست، تاییدیه آتش نشانی و... از جمله موانع اولیه برای اخذ پایانکار برای واحدهای محور غرب بود که پس از توافقات 8 بندی در شورای گفت‎وگو و کارگروه امور زیربنایی استان، مرتفع شد. بازگشایی مسیر کندرو این محور (جاده سنتو) نیز با مشکل مواجه بود.وی با بیان این که امکان اجبار صنایع محور غرب مشهد به جابه‎جایی نیست، افزود: شهرک‎های صنعتی مشهد که دارای امکانات مناسبی هستند، تکمیل ظرفیت شده اند. نکته دیگر این که در طرح تفصیلی، برای صنایع محور غرب کاربری ویژه در نظر گرفته شده است.بهشتی خاطرنشان کرد: هیچ نهاد و سازمانی اجازه پلمب و اختلال در فعالیت صنایع را ندارد و بر همین اساس، آرای تبدیل، تعدیل، قلع، پلمب و... برای صنعت صادر نمی شود. مادامی که صنایع قصد ساخت وساز با کاربری اداری- تجاری داشته باشند، باید عوارض ورود به محدوده شهری را پرداخت کنند. وی خاطرنشان کرد: ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض و جریمه به همراه دارد و براساس قوانین شهرداری صادر می شود. باید الگوریتم برای دریافت پایانکار صنعتی توسط صنایع محور غرب مشخص و تعیین شود. «علی شیرازی»، مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد نیز با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه صدور پایانکار صنعتی برای صنایع محور غرب، خاطرنشان کرد: در توافقات 8 بندی مربوط به صنایع محور غرب، تاکید شد که محدوده حریم براساس مصوبات کمیسیون ماده 5 باشد. با پیشنهاد معاون دادستان مشهد، مقرر شد که در طرح تفصیلی، کاربری ویژه برای صنایع مدنظر قرار گیرد که براساس آن اگر تمایلی به استفاده از مزایای طرح تفصیلی وجود دارد، با ضابطه تجاری و اداری به درخواست آنان پاسخگویی شود.وی با بیان این که از مجموع 62 پرونده درخواست پایانکار صنعتی صنایع محور غرب مشهد تنها 21 پرونده مورد تایید اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان است، افزود: اگر واحد صنعتی تنها درخواست کاربری صنعتی داشته و اداره کل صمت استان نامه آن واحد را به شهرداری ارسال کند، شهرداری اقدام به نقشه‌برداری می کند و درصورتی که مازاد یا مغایرت میان اطلاعات وجود داشته باشد، به کمیسیون ماده 100 برای تعیین تکلیف ارسال می شود.وی افزود: صدور پایانکار صنعتی بدون تاییدیه محیط زیست، استحکام بنا، آتش‎نشانی و... امکان‎پذیر نیست. تاییدیه این سازمان‎ها براساس استانداردهای زمان ساخت واحد صنعتی باید انجام شود. زمان ساخت ملاک عمل قرار می گیرد.شیرازی تاکید کرد: شهرداری عوارض عرصه از واحدهای صنعتی دریافت نخواهد کرد؛ اما عوارض اعیان (عوارض ابقا) دریافت خواهد شد و مصوب های مبنی بر معافیت آن صادر نشده است.