رشد 21 درصدی صنعت گردشگری ایران در سال گذشته


شورای جهانی سفر و گردشگری از رشد ۲۱ درصدی صنعت گردشگری ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد گردشگران خارجی ۷۰ هزار میلیارد تومان طی این سال در ایران هزینه کردند. به گزارش‌ خبرگزاری تسنیم، صنعت گردشگری ایران در حالی که پس از فروکش کردن همه گیری کرونا طی سال 2021 رشد 40 درصدی و در سال 2022 رشد 39 درصدی را تجربه کرده بود در سال 2023 نیز با رشد 21 درصدی مواجه شده است. این در حالی است که طی سال 2020 با شیوع کرونا، صنعت گردشگری ایران با افت 45 درصدی سهم خود در تولید ناخالص داخلی مواجه شده بود. بر اساس جدیدترین آمار شورای جهانی سفر و گردشگری، سهم صنعت گردشگری از کل اقتصاد ایران در سال 2023 نیز به 4.7 درصد افزایش یافته است. در سال پیش از آن سهم این صنعت از کل اقتصاد ایران 4.6 درصد گزارش شده بود. به همین ترتیب ارزش این صنعت در ایران طی سال گذشته به 740 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اشتغالزایی صنعت گردشگری ایران در سال 2023 با رشد 10.3 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. تعداد افراد شاغل در این صنعت 1.6 میلیون نفر بوده است. سهم صنعت گردشگری در کل اشتغال کشور طی سال 2023 بالغ بر 6.6 درصد بوده است. شورای جهانی سفر و گردشگری پیش بینی کرده است در سال 2024 نیز صنعت گردشگری ایران رشد 12.1 درصدی را تجربه کند و ارزش این صنعت به 830 هزار میلیارد تومان برسد.

گردشگران خارجی 70 هزار میلیارد تومان در ایران هزینه کردند
آمارها نشان می‌دهد علاوه بر رونق گردشگری خارجی در ایران،‌ صنعت گردشگری داخلی نیز رشد خوبی در سال 2023 داشته است. گردشگران خارجی 70 هزار میلیارد تومان در ایران طی سال 2023 هزینه کرده‌اند که این رقم نسبت به سال قبل از آن 83.6 درصد رشد داشته است. گردشگران داخلی ایران در سال 2023 نیز بالغ بر 493 هزار میلیارد تومان هزینه کرده اند که این رقم نسبت به سال قبل از آن با رشد 18.7 درصدی مواجه شده است.
گردشگران ترکیه ای در جایگاه دوم ورود به ایران پس از عراقی ها
بر اساس این گزارش از کل سفرهای گردشگری در ایران طی سال میلادی گذشته 97.7 درصد با هدف تفریح انجام شده و 2.3 درصد سفرها نیز تجاری بوده است. از کل گردشگران خارجی که طی سال 2023 وارد ایران شده‌اند 37 درصد عراقی بوده‌اند. عراقی ها رتبه اول در این زمینه را داشته اند. پس از عراق،‌گردشگران ترکیه ای مقام دوم را از نظر میزان بازدید از ایران در سال 2023 داشته اند. 11 درصد از کل گردشگران خارجی ورودی به ایران طی این سال ترکیه ای بوده اند. وورد گردشگران ترکیه ای به ایران در این سال نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده است. گردشگران جمهوری آذربایجان با 7 درصد، پاکستان با 6 درصد، و لبنان با 3 درصد به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشته اند.