مشهد برای نیمی از تابستان آب دارد!

مسعود حمیدی/ ضرب المثل معروفی است که می گوید«آش آن قدر شور است که خان هم فهمید». ولی بحران آب مشهد آن قدر جدی است که دولت نمی خواهد بفهمد. بارندگی های این چند روز مانند نسیمی خنک چهره واقعی را پوشانده اما کمی صبر کنید که تابستان مشهد رخ نمایی کند تا عمق فاجعه نمایان شود. لزومی به قلمفرسایی نیست، شاید هم سطور نوشتار ما خسته شده اند. کلان شهر مشهد به مثابه کشتی است که بر سراب اقیانوس تهی و در افقی نامعلوم سرگردان است، همه به انتظار معجزه سوار بر این کشتی می شوند اما کسی نمی خواهد قبول کند این کشتی بر سراب اقیانوسی تهی از آب آبخوان مشهد چنبره زده که آنی ممکن است فروریزد و ما را ببلعد. واقعیت است اگر بگوییم، آبخوان مشهد کسری 1.2 میلیارد متر مکعبی دارد و فرونشست این دشت به حدی جدی است که ممکن است یکی از همین روزها شاهد گسلی از فرونشست در غرب مشهد باشیم. بنا بر اذعان مدیرعامل آبفای مشهد کل سدهای تأمین کننده آب مشهد در حال حاضر تنها 6 درصد آب دارند و بدتر و ترسناک تر آن که طالبان کمر همت بسته که سد دوستی را خشک کند، سدی که تا همین دو سال پیش 65 درصد آب مشهد را تأمین می کرد امروز در بالادست امارت طالبان به روش های مختلف مانند ساخت سد و ایجاد انحراف کوچک و بزرگ جلوی ورود آب به مخزن سد دوستی را گرفته است؛در چنین شرایطی که بارندگی دشت بحران زده مشهد 30 درصد نسبت به بلندمدت کمتر شده است. مدیرعامل آبفای مشهد می گوید: برای تأمین آب مشهد در تابستان جاری مشکلی جدی داریم. اسماعیلیان در گفت وگو با خراسان رضوی می گوید: نیاز آبی مشهد در تابستان پیش رو حداقل 13 هزار و 200 لیتر آب بر ثانیه است و در شرایط کنونی ما با کسری حداقلی 45 درصدی آب مشهد روبه رو هستیم.این یعنی در تابستان پیش رو نیمی از جمعیت مشهد با مشکل آب مواجه خواهند شد مگر این که معجزه ای رخ دهد و یکباره یک میلیارد متر مکعب بارندگی بر مشهد نازل شود تا 25 درصد آن جذب مخازن شود و این تابستان را به خیر بگذرانیم اما... . مدیرعامل آبفا درباره برنامه های این شرکت برای تامین کسری 45 درصدی آب در تابستان پیش رو می گوید: 16 برنامه و طرح برای گذر از بحران آب تابستان مشهد تدوین شده است اما برای اجرایی کردن آن ها به حداقل 4500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. اما همین الان هم دولت در تامین اعتبارات وعده شده به رغم تمام پیگیری ها عقب است و این روند نگران کننده است. به علاوه شرکت آبفای مشهد در حال حاضر بیش از 1700 میلیارد تومان مطالبات معوقه به پیمانکاران خود دارد که این رقم ممکن است بیشتر هم بشود.