زندگی‌نامه جامع پدر موشکی ایران

کتاب «مرد ابدی» جامع‌ترین کتاب با محوریت زندگی شهید حسن طهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران ایران در سه جلد عرضه شده است.
 این کتاب روایتی مستند، حاصل قریب به ۱۲ سال مصاحبه و معاشرت با اصلی‌ترین افرادی است که حسن طهرانی‌مقدم در برابر چشم آنان رشد کرد و «پدر موشکی ایران» شد. نویسنده پژوهش خود را دقیقا هفت ماه بعد از شهادت شهید طهرانی‌مقدم آغاز کرد.  او روایت را از خانه شهید آغاز می‌کند و با جست‌وجو و سفر در خاطرات، اسناد، تصاویر و مکان‌هایی که شاهد حیات و شهادت او بودند، به روایت زندگی شهید طهرانی‌مقدم می‌پردازد. در واقع با مطالعه این کتاب، پس از گذشت نزدیک به ۱۳ سال بعد از شهادت شهید طهرانی‌مقدم، ابعاد بسیار تازه‌ای از زندگی و اقدامات او پیش‌روی ما گشوده می‌شود. در این کتاب همچنین نویسنده با خانواده مکرم شهید نیز به گفت‌وگو پرداخته است. «مرد ابدی» همچنین حاصل نشستن پای خاطرات مردان گمنام فرماندهی موشکی ایران عزیز ماست که در سخت‌ترین سال‌های جنگ، برترین سلاح روز دنیا را با چنگ و دندان، به خانه آوردند تا فریاد دردمند «موشک جواب موشکِ» مردم ایران، بی‌پاسخ نماند. این کتاب توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.