برنامه 5 نامزد زیر ذره‌بین «بهارستان»

وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم محک می‌خورند
برنامه 5 نامزد زیر ذره‌بین «بهارستان»

   علوی،  وزیر پیشنهادی اطلاعات: وزارت اطلاعات تعامل خوبی با دیگر دستگاه های اطلاعاتی دارد


   کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد: تمام توانم را برای بهبود معیشت مردم به کار می‌گیرم
   ظریف، وزیر پیشنهادی امور خارجه: ان شاءالله برجام به عنوان سند افتخار مردم باقی می ماند
   قاضی‌زاده هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان : سلامت ایرانیان را ارتقا دادیم
  ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون و کار: ساماندهی مزد کارگران سیاست بلندمدت من است
  صفحات  1،  2،  3 ،4 و 6