شخصیت جمعی کابینه‌

غلامرضا تاجگردون
رئیس کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس
کابینه پیشنهادی دوازدهم، کابینه‌ای کامل و بی‌نقص نیست اما در این میان یکی از مزیت‌های مهم آن را نباید از نظر دور داشت و آن، هماهنگی بیشتر فکری و اجرایی وزیران با رئیس دولت و با یکدیگر است.
به عبارتی به نظر می‌رسد کابینه دوازدهم نه تنها در قیاس با کابینه یازدهم بلکه حتی در مقایسه با دو دولت نهم و دهم هم از هماهنگی بیشتری در ترکیب خود برخوردار است. این موضوع خصوصاً برای دولتی که تلاش دارد فراجناحی باقی بماند و ازهمه گرایش های فکری تا جای ممکن در آن نماینده‌ای وجود داشته باشد، نکته مهمی است که نباید مورد غفلت قرار بگیرد. در واقع این هنر رئیس جمهوری است که توانسته ضمن حفظ خط فراجناحی خود در چینش کابینه هماهنگی بین وزیران را نیز مدنظر قرار دهد. این هماهنگی اگر در یک دولت جناحی و حزبی اتفاق می‌افتاد جای پرداختن تا این اندازه نداشت چرا که در آن صورت یک اتفاق طبیعی
رخ داده بود. اما باید توجه کنیم که حتی دولت‌هایی که در ایران گرایش سیاسی مشخص داشته و بر حفظ این گرایش اصرار می‌ورزیدند هم در خیلی از مقاطع
در برخی شئون هماهنگی موفق نبودند. این البته گواه آن است که هماهنگی کابینه دارای یک بعد قوی و پررنگ اجرایی است که باید جدای از همگرایی‌های سیاسی و حضور در یک طیف فکری خاص به آن پرداخت. موضوعی که خصوصاً در زمینه مسائل اقتصادی وجهی مهم‌تر و جدی‌تر پیدا می‌کند. از این حیث دولت پیشنهادی دوازدهم ترکیبی قابل دفاع، متوازن و هماهنگ دارد. این قضاوت
به هیچ عنوان ناظر به توانایی‌ها و خصوصیات فردی وزیران پیشنهادی نیست بلکه باید آن را در شخصیت جمعی این تیم مورد بررسی قرار داد. در دولت یازدهم اقتصاددان بزرگ و قابل احترامی چون دکتر طیب نیا سکاندار
وزارت اقتصاد و دارایی بود و از زوایای شخصی چنین انتخابی یک امتیاز تلقی می‌شد. اما در یک نگاه جمعی شاید برخی اختلاف نظرها در کلیت تیم اقتصادی دولت اجازه نمی‌داد که از چنین ظرفیتی حداکثر استفاده صورت بگیرد.
این درست همان نقیصه‌ای است که در ترکیب دولت دوازدهم به آن توجه و رفع شده است. هر چند باز هم باید پذیرفت تیم اقتصادی دولت قبل هم با توجه به شرایطی که کشور هنگام تشکیل دولت داشت، توانستند کارنامه قابل دفاع و مثبتی از خود به جای بگذارند. اما در ادامه، زمامداری دولت دوازدهم در شرایطی متفاوت خواهد بود. ما اکنون از مرز برخی بحران‌ها گذشته و آنها را پشت سر گذاشته‌ایم و در چهار سال قبل ظرفیتی برای رشد اقتصادی کشور مهیا کرده‌ایم. در واقع دوران دولت دوازدهم باید دوران حرکت شتابان اقتصادی باشد
و هماهنگ بودن تیم دولت یکی از اساسی‌ترین شاخصه های مؤثر برای چنین مسیر
و موقعیتی است. از این حیث ترکیبی که رئیس جمهوری برای دولت دوازدهم در نظر گرفته است ترکیبی قابل قبول است که می‌تواند به طور طبیعی کار خود را در سطح بالاتری از هماهنگی شروع کند. تا اینجای کار تیم معرفی شده باعث تزریق امید به فعالان و ناظران اقتصادی شده است که امیدواریم این امید، واقعی و عینی باشد.