از عجایب روزگار ما

1- این عادت «بَد» برخی مدیران مملکت ما مشخص نیست چه زمانی قرار است اصلاح شود.وقتی موعد همراهی با مردم می رسد مقابل آنان هستند و زمانی که بایستی پاسخگو باشند به اشتباه درکنار ملت قرار می گیرند و مثل مردم سخن
می گویند! یعنی هیچ وقت جای خود نیستند .این از عجایب روزگار ماست.
2- اتوبوس اردوی دانش آموزی به هر دلیلی دچار سانحه می شود و 7 گل «خوشبو» و «خوشرنگ» پرپر می شوند .از وزیر گرفته تا وکیل «شو»ی شان آغاز می گردد و به جای آنکه پاسخگو باشند مرتب پیام تسلیت صادر می نمایند و همانند مردم عادی دستان خود را محکم بر روی هم می کوبند و از داغ فاجعه لب می گزند!
جالب تر آنکه جهت تکمیل این نمایش تکراری و کلیشه ای، سوار بر طیاره شده و سر صحنه حاضر می شوند ...


تا درکنار لاشه اتوبوس و تخت بیمارستان چند عکس یادگاری و خبری برداشته شود تا بگویند این آقای مدیر و مسئول، خیلی مردمی است و مهربان!اما...
3- اگر بنا به دلسوزی باشد مردم خود در این زمینه استاد هستند.اگر بنا به صدور پیام تسلیت باشد ملت در شبکه های اجتماعی تا دلتان بخواهد پیام های پر سوز و گداز صادر کرده اند که حسابی دل را خون می کند.
اگر بنا بر حضور در صحنه باشد کم نبودند/ نیستند مردمی که برای دلگرمی مصدومان به مراکز درمانی شتافتند و حتی خون هم اهدا نمودند تا مبادا مشکلی ایجاد گردد. فلذا این ها را خود مردم از مدیران بیشتر و بهتر بلد هستند.اما مدیران چه باید کنند ؟
4-عرض کردم.این درد است که مسئولان ما در برهه ای که بایستی پاسخگو باشند می روند بین مردم و گمُ می شوند.آقای مسئول!شما باید اکنون توضیح دهی که چرا و چگونه چنین فاجعه ای رخ داده است.داغ مرگ یک دختر 14 ساله آن هم بدین شکل خیلی بزرگ است.این داغ می تواند کمر پدر و مادر را برای همیشه خم کند.
یک توئیت و یا حضور نمادین در صحنه، پاسخ برای آن خانواده داغدار
نمی شود.به نظر نگارنده لازم است از صدر تا ذیل دولت و هر نهاد و مقام خارج از دولت که مسئول است در این باره پاسخگو باشند .
5-البته فقط پاسخگویی نیز کافی نیست.پاسخگویی ابتدای ماجراست.پس از پاسخگویی اعلام مشکل و نقص اصلی واجب است.گفته شده آن منطقه بارها قربانگاه مردم شده است.فلذا بایستی مشخص گردد چرا علیرغم آنکه آن منطقه حادثه خیز بوده اما تدبیری رخ نداده است.مرحله بعدی نیز می تواند استعفا و محاکمه باشد.لیکن این تبصره مهم است که استعفا نباید شامل چند مدیر دست چندم باشد.مدیر سهل انگار و ضعیف حاصل یک انتصاب «بودار» است.آفتاب یزد با توجه به بضاعت و اطلاعاتی که دارد در این شماره چند گزینه استعفا را نام برده است.