استعفای قائم مقام آستان قدس رضوی تکذیب شد

روابط عمومی آستان قدس رضوی شایعه استعفای سیدمرتضی بختیاری قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی را تکذیب کرد.به گزارش آستان نیوز، در این بیانیه آمده است: «به دنبال انتشار شایعاتی در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی مبنی بر استعفای جناب آقای سیدمرتضی بختیاری قائم مقام محترم آستان قدس رضوی از مسئولیت خود، بدین وسیله این موضوع تکذیب می شود.»  شایان ذکر است  دوشنبه  گذشته خبری در برخی روزنامه ها ورسانه ها مبنی بر استعفای قائم مقام آستان قدس رضوی منتشر شده بود. «خراسان» برای بررسی صحت و سقم این خبر دوشنبه شب با مرتضی بختیاری قائم مقام آستان قدس رضوی تماس گرفت که وی با دلیل ندیدن خبر ، پاسخ را به روز بعد موکول کرد .