چرا اوپکی ها زیر چتر روسیه رفتند؟

نگاه کلی به بازار نفت حاکی از مبادله روزانه 100 میلیون بشکه نفت در جهان است که از این مقدار 30 میلیون بشکه آن سهم کشورهای تولید کننده عضو اوپک است. وقتی در سال 1968 اوپک شکل گرفت این سازمان نقش بسیار قدرتمندی در مبادلات انرژی در جهان داشت اما به تدریج و تا به امروز از میزان این اثر گذاری به قدر زیادی کاسته شده است.
در بدو تاسیس، اوپک سازمانی نیرومند بود که تا سالها کنترل بازار نفت را برعهده داشت اما شرایط امروز بازار نفت و انرژی حاکی از آن است که اوپک دیگر آن تاثیر گذاری گذشته خود را ندارد. چرا که تولیدات سایر کشورهای غیر اوپکی بالا رفته و منابعی که استخراج آنها به صرفه نبود یا سخت بود...
... با پیشرفت تکنولوژی میسر و به صرفه شده است.
در این میان تولیدکنندگانی چون روسیه که عضو رسمی‌اوپک هم نیستند، با تولید روزانه 10 تا 12 میلیون بشکه در روز نشان دادند که نقش موثری در تولید انرژی و نفت جهان ایفا کرده و به عبارتی قدرتمند هستند.
اینکه اکنون اوپکی‌ها برای مقابله با قانون امریکایی « نوپک»، دور روسیه جمع شدند علامت خوبی است که نشان می‌دهد اگر کارتل نفتی اوپک با روسیه دست به دست هم بدهند می‌توانند تاثیر گذاری بیشتری بر بازار نفت داشته باشند.
اگر قدری تامل کنیم می‌بینیم که اوپکی‌ها و روسیه بخش قابل توجهی از نیاز نفت اروپا و آسیا را تامین می‌کنند. در آن سو، تولیدات امریکا هم نیازهای قاره امریکا به نفت را تامین می‌کند اما امریکایی‌ها با وجود قدرت زیاد در تولید نفت هنوز نتوانسته اند جایی در بازار عرضه و تقاضای اروپا و آسیا داشته باشند در نتیجه واشنگتن از متغیرهای سیاسی و اقتصادی بهره می‌گیرد تا قوانینی را ایجاد نماید که بتواند تاثیرگذاری و قدرت خود را در بازار نفت حفظ نماید . اوپکی‌ها هم زیر چتر روسیه جمع شدند تا قدرت تاثیر گذار خود را به رخ امریکا بکشند در نتیجه به نظر می‌رسد آنچه میان اوپکی‌ها و روسیه از یک سو و امریکا و قانون «نوپک» در سوی دیگر جریان دارد، یک رقابت اقتصادی است که هریک از طرفین سعی می‌کند قدرت و تاثیرگذاری خود را در بازار نفت حفظ کند.
در مجموع ، جمع شدن اوپکی‌ها دور روسها اتفاق خوبی است که می‌تواند قدرت اوپک را در برابر اقدامات امریکا حفظ و از تضعیف این سازمان نفتی جلوگیری کند.