۵ شناور صیادی غیرمجاز توقیف شد

فرمانده انتظامي ويژه کيش گفت: در گشت زني‌هاي اخير پرسنل گشت پايگاه درياباني کيش در عمق نوار مرزي و آب‌هاي انحصاري و اقتصادي کيش، نيرو‌هاي درياباني موفق به توقيف يک فروند شناور حامل سوخت قاچاق شدند. سرهنگ علي اصغر جمالي افزود: از اين شناور 32 هزار ليتر سوخت قاچاق کشف شد که در اين رابطه 6 نفر دستگير و براي سير مراحل قانوني به بندرگاه کيش منتقل و پس از تشکيل پرونده به مقامات قضايي جهت اعمال قانون معرفي شدند. به گفته فرماندهي انتظامي ويژه کيش از ابتداي سال 98 در راستاي مبارزه و مقابله با قاچاق سوخت در آب‌هاي مرزي کيش، تعداد 16 فروند شناور حامل سوخت توقيف و در اين رابطه تعداد 154 نفر از خدمه شناور‌ها دستگير و 180 هزار ليتر سوخت توقيف شده است. وي همچنين در رابطه با برخورد با عوامل صيد غيرمجاز و قاچاق ماهي نيز اظهار کرد: اوايل هفته گذشته عوامل گشت درياباني کيش موفق به توقيف 5 شناور که اقدام به صيد غيرمجاز در آب‌هاي کيش کرده بودند توقيف شدند. جمالي افزود: از اين شناور‌ها که اقدام به صيد غيرمجاز انواع آبزيان با استفاده از تور‌هاي منوفلامنت و ترال که استفاده از آن‌ها در آب‌هاي کيش غيرمجاز است کرده بودند حدود 4هزار کيلوگرم انواع ماهي کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامي ويژه کيش با اشاره به توقيف بيش از 11 هزار متر تور غيرمجاز از اين شناور‌ها افزود: در اين رابطه 27 خدمه اين شناور‌ها که اقدام به صيد غيرمجاز و قاچاق ماهي کرده بودند دستگير و تحويل مقامات قضايي شدند. وي تاکيد کرد: از ابتداي سال 98 تعداد 48 فروند شناور صيادي غيرمجاز و حدود 30 هزار کيلوگرم انواع آبزيان که به روش غيرمجاز صيد شده بودند به همراه 28هزار متر انواع تور‌هاي منوفلامنت و ترال که معروف به تور اسرائيلي بوده و قاتل انواع آبزيان دريايي است کشف شده و در اين رابطه 148 صياد غيرمجاز نيز دستگير و به مقامات قضايي جهت اعمال قانون سپرده شده اند.