قاصدک 24
بلیط هواپیما سفرمارکت

ریسک تهاتر ملک میان ایران وترکیه

تهاتر ملک میان ایران وترکیه برای مردم نوعی سرمایه گذاری خارج از کشور است واین در حالی است که هر سرمایه گذاری در کشوری خارجی باید به نوعی حمایت و پشتیبانی دولت را به دنبال داشته باشد تا در مواقع بروز مشکل بتوان از مردم حمایت کرد. مردم ما زمانی در دبی سرمایه گذاری کاری وملکی انجام دادند وکارشان نیز گرفت، اما با تغییر سیاستهای حاکم امارات وضعیت آنها نیز دچار مشکل شد. قانونی آمد که ایرانی‌ها برای مشارکت کاری باید با مشارکت افراد اهل امارات شرکتی را تاسیس کنند که 51 درصدش متعلق به فرد اماراتی و
49 درصدش متعلق به ایرانی‌ها باشد در
غیر این صورت فرد ایرانی اجازه کار در این کشور را ندارد.
این مساله موجب شد اموال زیادی از ایرانیان در امارات مصادره شوند وحتی برخی‌ها به زندان افتادند. از آنجایی که کار و در آمدزایی آنها پشتوانه دولت ایران را نیز نداشت، راهی به جایی نبردند و به ناچاربه ایران برگشتند وحتی ماشینهایشان را نیز در فرودگاه امارات جای گذاشتند.

براین اساس اگر بخواهیم در کشور دیگری سرمایه گذاری کنیم باید بتوانیم حق وحقوق خود را بگیریم در غیر این صورت این سرمایه گذاری
ریسک است.