حرکت به سوی انتخابات سوم؛ شکستی برای گانتز و نتانیاهو

با سپرده شدن فرصت تلاش برای ائتلاف سازی به منظور تشکیل کابینه به نتانیاهو و ناکامی وی در جلساتش با گانتز و لیبرمن برای تشکیل دولت، برخی رسانه ها از وقوع انتخابات سوم کنست سخن می گویند. آن گونه که به نظر می رسد با توجه به تغییر نیافتن رویکرد از سوی گانتز( حزب آبی-سفید و رقیب اصلی نتانیاهو) و لیبرمن( حزب اسرائیل بیتنا) در وضعیت کنونی تشکیل دولت از سوی نتانیاهو دور از انتظار است.دلیل این چالش آن است که از سویی لاپید (نفر دوم حزب آبی سفید) گفته است هرگز حاضر به تقسیم دوران نخست وزیری با نتانیاهو و ائتلاف با وی نیست و از سوی دیگر لیبرمن هم حاضر به ائتلاف با نتانیاهو نیست و معتقد است تنها راه حل، تشکیل ائتلاف میان نتانیاهو و گانتز است. لیبرمن راست گرا به دنبال راه حلی است که نه چپ ها (گانتز) و نه راست ها (نتانیاهو) با کمک وی نتوانند دولت تشکیل دهند و دولتی از همه احزاب تشکیل شود. گویا وی به دنبال تشکیل دولتی از چپ و راست هاست؛ لذا به دنبال راه حلی از دولت ملی است. چیزی که به نظر می رسد با توجه به مخالفت‌های حزب آبی سفید در عمل نشدنی است. بازندگان انتخابات سوم اولین بازنده در صورت برگزاری انتخابات سوم نتانیاهوست. آغاز بررسی پرونده های فساد و کاهش قدرت در حزب لیکود دو چالش نتانیاهو در صورت کشیده شدن انتخابات به دور سوم است. برکناری نتانیاهو از سرلیستی لیکود موضوعی است که با توجه به مخالفت های رخ داده دور از انتظار نیست. گدعون ساعر که می توان وی را جزو سه شخصیت اصلی حزب لیکود دانست پنج شنبه هفته گذشته تاکید کرده است در صورتی که انتخابات به دور سوم کشیده شود انتخابات درون حزبی برای کنار زدن نتانیاهو برگزار خواهد کرد. پرونده های فساد و خودخواهی های نتانیاهو موجب شده است بسیاری حتی در درون حزب لیکود وی را دلیل تشکیل نشدن دولت در سرزمین های اشغالی و بن بست های انتخاباتی بدانند. اما دومین بازنده را می توان گانتز دانست. با توجه به تشدید اختلاف میان گانتز و لاپید دو رهبر حزب آبی و سفید برای چگونگی خروج از بحران، این احتمال می رود که در صورت کشیده شدن انتخابات به دور سوم و ناکامی حزب آبی سفید در شکست دادن نتانیاهو و تشکیل دولت این ائتلاف از هم پاشیده شود. ضمن آن که گمان می رود هر دو حزب لیکود و گانتز پس از ناکامی در تشکیل دولت و عبور از این بحران سیاسی با کاهش صندلی و آرا مواجه شوند؛ این اتفاق در انتخابات پیشین هم رخ داد. آمار نشان داد بازنده اصلی تکرار انتخابات حزب لیکود و گانتز بودند و  به ترتیب سه و دو کرسی را از دست داده است. این در حالی است که دیگر احزاب با افزایش صندلی روبه رو بودند.بنابراین باید منتظر بود و دید که آیا نتانیاهو و گانتز خواهند توانست از انتخابات سوم جلوگیری کنند؟ به نظر می رسد راه حل تنها در همراه کردن لیبرمن است. برخی اخبار منتشر شده نشان می دهد نتانیاهو حتی پیشنهاد تقسیم زمان نخست وزیری را به لیبرمن هم داده است. به گونه ای که دو سال اول خودش نخست وزیر باشد و دو سال دوم لیبرمن نخست وزیر شود تا شاید انتخابات به دور سوم کشیده نشود و وی بتواند از سقوط سیاسی اش جلوگیری کند.