10‌دستور شهردار‌مشهد برای مبارزه با فساد

شهردار مشهد روز گذشته در نامه ای خطاب به اعضای شورای اداری شهرداری مشهد، به ویژه معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، معاون مالی و پشتیبانی، مدیرکل حوزه شهردار و امور مناطق، مدیرکل بازرسی و پاسخ گویی به شکایات، مدیرکل حراست، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل و مدیرکل حقوقی،  10 دستور صریح برای برخورد با فساد صادر کرد. به گزارش «خراسان رضوی»، محمدرضا کلایی در توئیتی که به همین منظور منتشر کرده است، نوشت: «مبارزه با فساد همواره مورد تاکید مدیریت شهری در دوره‌ پنجم بوده است؛ از امروز این مبارزه با دستورالعمل سازمان عاری از فساد، جانی تازه خواهد گرفت. برای رسیدن به این هدف، نیازمند همیاری همکارانم در مدیریت شهری و همراهی همشهریان عزیز هستم.»
دستوراتی برای مقابله با فساد
در نامه شهردار که نسخه ای از آن در اختیار روزنامه «خراسان رضوی» قرار گرفته، آمده است: «روشن است که یکی از سیاست های شورای اسلامی شهر در دوره پنجم مقابله با فساد در ابرسازمان شهرداری مشهد بوده است و پروژه شفافیت و مبارزه با فساد یکی از مهم ترین محورهای پنجاه گانه اصلی مدیریت شهری در دوره حاضر است. از طرف دیگر شایسته و بایسته است که مدیریت شهری مشهد مقدس به عنوان شهری نمونه در کشور که خدمت به زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) را برعهده دارد عاری از هرگونه شائبه و آلودگی باشد. بنابراین لازم است موارد زیر به عنوان دستور صریح مورد عمل قرار گیرد:
1- تعبیه مکان لازم برای دریافت شکایات و گزارش های مردمی: با عنایت به سیاست مدیریت شهری در جلب مشارکت مردم، اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات باید مکان لازم را برای دریافت شکایات و گزارش های مردم تا 15 مهرماه امسال در تمامی مناطق، سازمان ها و ستاد و همچنین اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات تعبیه کند. گزارش های کتبی و همچنین الکترونیکی باید شخصا توسط مدیرکل محترم بازرسی شودو رسیدگی به شکایات مورد بازبینی قرار گیرد و موارد به همراه پیگیری ها و نتایج حاصله به صورت روزانه به این جانب گزارش شود.
2- توجه ویژه به مصوبات کمیته شفافیت شورا: تمهیدات مورد اشاره شورای اسلامی شهر در این زمینه به ویژه مصوبات کمیته شفافیت آن شورا باید مورد لحاظ قرار گیرد و معاون محترم برنامه ریزی و توسعه به صورت هفتگی گزارشی از اقدامات و برنامه ها به این جانب ارائه کند.
3- کنترل گلوگاه های فسادزا در حوزه مالی: معاون محترم مالی و پشتیبانی موظف است تمهیدات لازم را برای کنترل گلوگاه های فسادزا در حوزه مالی و کنترل سلامت اقدامات مدیریت شهری از طریق ابزارهای حوزه مالی به کار گیرد.
4- ضرورت اطلاع رسانی لازم به مردم: مدیرکل محترم روابط عمومی و بین المللی موظف است اطلاع رسانی لازم را برای اخذ نظرات، شکایات و گزارش های مردمی در سطح شهر، مناطق، سازمان ها و ستاد به انجام برساند. در این اطلاع رسانی ابزارهای مجازی اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات و ابزارهای الکترونیکی که معاون محترم برنامه ریزی و توسعه موظف به ایجاد و فعال سازی آن است باید در اولویت باشد.
5- توجه به گزارش های 137: مدیرکل محترم روابط عمومی و بین الملل موظف است گزارش های رسیده از مسیر 137 را به صورت جداگانه و روزانه به مدیرکل محترم بازرسی و رسیدگی به شکایات ارائه کند و  روند انعکاس اقدامات و پاسخ های ارائه شده به شهروندان را شخصا رصد کند.
6- بازبینی و اصلاح فرایندهای فسادخیز: معاون محترم برنامه ریزی و توسعه مکلف است فرایندهای فسادخیز را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد.
7- اغماض و قصور قابل پذیرش نیست: اغماض و قصور در رسیدگی به تخلفات انجام شده در مدیریت شهری به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و مقابله با عوامل فساد در هر رده و مسئولیتی مورد تاکید این جانب است.
8- تاکید بر همکاری با دیگر نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی: مدیر کل محترم حراست موظف است زمینه همکاری مدیریت شهری با دیگر نهادهای نظارتی خارج از مدیریت شهری و همچنین دستگاه قضایی را در زمینه مبارزه با فساد فراهم کند و با همکاری مدیرکل محترم حقوقی، خاطیان را به حوزه تخلفات اداره یا دستگاه قضایی معرفی کند.
9- ضرورت حمایت از همکاران و شهروندان فعال در مقابله با فساد: از آن جا که مبارزه با فساد در سازمان بزرگ شهرداری امری زمان بر و پیچیده است و قطعا در عمل با مقابله و دسیسه عاملان فساد مواجه خواهد شد، لازم است تمامی ارکان سازمان به ویژه مدیرکل محترم حراست و مدیرکل محترم حقوقی حمایت لازم را از همکاران و شهروندانی که در مقابله با فساد فعال خواهند بود انجام دهند.
10- تاکید بر سرعت و قاطعیت: عملیات مقابله با فساد در شهرداری باید با حداکثر سرعت و قاطعیت به انجام برسد. پایان آذرماه نخستین بررسی عملکرد مدیران ذی ربط خواهد بود و ضمن عمل به موارد فوق انتظار می رود نتایج این نهضت قابل لمس و مشهود باشد. در این مسیر توکل بر خدا و توسل به دعای خیر ولی نعمت شهر مقدس مشهد حضرت رضا (ع) لازم و مورد تاکید است.